Engagemangsavdelningen

Team Syd

Team Sydost

Marcus Nilsson

Verksamhetsutvecklare, team Sydost

Telefon: 0733-83 83 30

marcus.nilsson@iogt.se

Övrigt: Ansvar/fokusområde: Engagemang och värvning. Vikarie för Eduardo Rossel. Placerad i Kalmar.

Team Väst

Team Öst

Team Mitt

Team Norr

Rose-Marie Byström

Verksamhetsutvecklare, team Norr

Mobil: 0733-72 62 47

Övrigt: Ansvar/fokusområde: drogpolitik. Placerad i Örnsköldsvik.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00