Distanshandel av alkohol

Både internationell och nationell forskning har visat att ett avskaffande av detaljhandelsmonopolet skulle öka alkoholkonsumtionen och därmed även skadorna, på individ- och samhällsnivå.

Utgångspunkt

Sveriges alkoholpolitik baseras på totalkonsumtionsmodellen, alltså att minskad alkoholkonsumtion i ett samhälle leder till minskade skador. Tack vare Systembolagets ensamrätt lyfts ekonomiskt egenintresse bort från alkoholförsäljningen och då kan butikstäthet, öppettider och merförsäljning lättare begränsas och åldersgränser och andra lagar och regler upprätthållas. Detta är ett av skälen till att Sverige valt att ha ett detaljhandelsmonopol på alkohol.

Varför anta lagstiftning kring distanshandel?

Distanshandel av alkohol innebär att privata aktörer baserade utomlands har möjlighet att sälja alkoholhaltiga produkter över internet och därmed kringgå svensk lagstiftning. Aktörernas ekonomiska egenintresse står i direkt strid med detaljhandelsmonopolet och den svenska alkoholpolitiken. Alkoholmonopolets avskaffande skulle leda till:

– Ytterligare 29 000 fall av misshandel
– 8 000 fall av rattfylleri
– 1 400 alkoholrelaterade dödsfall per år
– 30% ökning av alkoholkonsumtionen

Dessutom:

  • Agerar inte riksdagen nu riskerar dessa företag att snabbt ta marknadsandelar. Det betyder lägre skatteintäkter och färre jobb i Sverige men framförallt ökad alkoholkonsumtion med fler alkoholrelaterade skador som följd.
  • Distanshandlarna använder lockpriser, mängdrabatter och aggressiv marknadsföring av sina tjänster. Distanshandlare har marknadsfört opassande produkter. Senast en 12% vinprodukt i babyblå flaska dekorerad med smileys och en chokladboll.
  • Distanshandlare har haft som affärsmodell att leverera alkohol på helgkvällar i södra Sverige samt uppmanat till skattebrott genom att aktivt desinformera kunder om var alkoholskatten ska betalas.

SVERIGE HAR RÄTT ATT REGLERA DISTANSHANDELN

Tack vare en dom i det så kallade Alkotaxi-målet i Högsta domstolen i Finland, efter utlåtande från EU-domstolen, har rättsläget kring detaljhandel med alkohol blivit klarlagt. Dessa domar visar på att det är fullt möjligt att reglera distanshandeln av alkohol från andra EU-länder: dels med hänsyn till tillsynen av åldersgränser, öppettider, med mera och dels med hänsyn till alkoholmonopolets ensamrätt på detaljhandelsmarknaden (online likväl som offline).

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER

Svensk lagstiftning behöver skärpas med bestämmelser som förbjuder kommersiell förmedling och distanshandlarnas främjande av sådan försäljning. Det vill säga också förbud mot bland annat reklam och annan marknadsföring för sådan försäljning. Dessa regler behöver omfatta alla säljföretag, inklusive säljare baserade i utlandet.

VAD KAN DU SOM AKTIV I ETT POLITISKT PARTI GÖRA?

  1. Snarast möjligt uppmärksamma distanshandelsfrågan i ditt parti och de forum du vistas i och se till att det svenska alkoholmonopolet värnas även i framtiden.
  2. Skapa alkoholpolitiska nätverk i ditt parti som arbetar för en restriktiv alkoholpolitik.
  3. Skapa en Facebook-grupp för de medlemmar i ditt parti som vill jobba för en restriktiv alkoholpolitik.
Referenser:
1.Regeringens skrivelse 2015/16:86 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016 – 202
2.Effects of Alcohol Retail Privatization on Excessive Alcohol Consumption and Related Harms, Robert A. Hahn, PhD, MPHa,,
3.Stockwell, T., Norström, T., Angus, C., Sherk, A., Ramstedt, M., Andréasson, S., Chikritzhs, T., Gripenberg, J., Holder, H., Holmes, J. & Mäkelä, P. (2017). What are the public health and safety benefi ts of the Swedish government alcohol monopoly? Victoria, BC: Centre for Addictions Research of BC, University of Victoria, Victoria, BC, Canada.
IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00