Dokumentbibliotek

I vårt dokumentbibliotek har vi samlat de dokument som styr IOGT-NTO:s inriktning och verksamhet, till exempel våra stadgar och protokoll från de senaste kongresserna.Du hittar även rapporter och andra utgivningar från oss här.

IOGT-NTO skriver också remissvar och rapporter som vi lämnar till exempel på utredningar beslutade av regeringen. Det kan till exempel vara frågan om gårdsförsäljning av alkohol eller om alkohol ska serveras på äldreboenden eller ej. Även dessa återfinner du är i vårt dokumentbibliotek.

Med jämna mellanrum ger vi även ut IOGT-NTO kommenterar, som skickas till politiker och andra alkoholpolitiskt intresserade. De senaste utskicken återfinns längst ned i vårt dokumentbibliotek.

Samtliga filer i vårt dokumentbibliotek är i PDF-format.

IOGT-NTO:s styrdokument, policys och kongressprotokoll

IOGT-NTOs stadgar 2019

Stadgar-IOGT-NTO-reviderade-2017-slutlig

Stadgar IOGT-NTO-rörelsen reviderade 2015

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2016-2021

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning 2016-2017

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning 2018-2019

IOGT-NTO:s drogpolitiska program – om alkohol och narkotika
Reviderat vid kongressen i Lund 2015.

IOGT-NTO:s Plattform för social verksamhet
Antagen på kongressen i Lund 2015.

Distriktens roll i framtidens IOGT-NTO
Antagen på kongressen i Lund 2015.

Handlingsplan för IOGT-NTO:s jämställdhetsarbete.
Antagen på kongressen i Åre 2011.

Tillgänglighetspolicy 2012

Resepolicy IOGT-NTO-rörelsen 2010

Kongressprotokoll IOGT-NTO 2019

Kongressprotokoll från 2017 års kongress i Karlstad sid 1-39

Kongressprotokoll från 2017 års kongress i Karlstad sid 40-80

Kongressprotokoll från 2017 års kongress i Karlstad sid 81-117

IOGT-NTO Kongressbok 2017

Kongressprotokoll från 2015 års kongress i Lund

IOGT-NTO Kongressbok 2015

Kongressprotokoll från 2013 års kongress i Borås

Kongressprotokoll från 2011 års kongress i Åre

Kongressprotokoll från 2009 års kongress i Göteborg

Kongressprotokoll från 2007 års kongress i Uppsala

 

Övriga dokument

Mötesteknisk ordlista

Instruktion om hur du räknar ut en ombudsfördelning enligt ojämkad uddatalsmetod

IOGT-NTO:s årsredovisning 2011

IOGT-NTO:s årsredovisning 2012

IOGT-NTO:s årsredovisning 2013

IOGT-NTO:s årsredovisning 2014

Tipshäfte barnvänliga lokaler

Rekommendationer jäv 2014-05-09-10

Mall omslag till distriktsårsmöteshandlingar

IOGT-NTO:s ställningstagande i konkret civilsamhällespolitik

IOGT-NTOs förhållningssätt till Sverigedemokraterna antagen 2016-01-22

 

IOGT-NTO:s remisser och rapporter

Remisser och yttranden

IOGT-NTO Remissvar Nästa steg mot jämlik hälsa SOU 2017_47_slutlig_us

Remissyttrande över Ds 2016:33 ”Reglering av distanshandel med alkoholdrycker”

Remissyttrande över SOU 2016:14 En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk samt promemoria – Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigarretter.

Yttrande över betänkandet ”En väg till ökad tillsyn” (SOU 2013 50)

Yttrande över betänkandet Nämndemannauppdraget – breddad rekrytering och kvalificerad medverkan (SOU 2013 49)

Yttrande över promemorian Straffansvar för eftersupning – om användning av alkohol och andra berusande medel efter färd (Ds 2013:28)

Remissvar över Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

IOGT-NTO comments on the WHO Updated Revised Draft, dated 15 March 2013, on a Global Action Plan for the Prevention and Control of Non-communicable Diseases 2013-2020

IOGT-NTO comments on the WHO Revised Draft, dated 11 February 2013, on a Global Action Plan for the Prevention and Control of Non-communicable Diseases 2013-2020

Remissyttrande över EU-kommissionens förslag till tobaksdirektiv (COM (2012) 788)

IOGT-NTO Comments on 1 February 2013 DRAFT Report of the Global Thematic Consultation on Health

Remissyttrande över promemorian ”En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet” (DS 2012:49)

Yttrande över förslag till nytt allmänt råd med tillhörande uttalande (Dnr 12-87)

IOGT-NTO Comments on WHO Discussion Paper – Action Plan NCD 2013-2020

Remissvar Ds 2012 Kontrollköp – ålderskontroll vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel

IOGT-NTO Comments on WHO Discussion Paper – multisectoral actions for NCD:s

IOGT-NTO Comments on the second WHO Discussion Paper – NCD targets

Yttrande över betänkandet Bättre insatser vid missbruk och beroende

Yttrande över betänkandet Alkoholservering på särskilda boenden

Yttrande över delbetänkandet Gårdsförsäljning

Yttrande över betänkandet Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35)

Rapporter

Alkoholrapport 2013 Ungdomar och unga vuxna (svenska)

Studiehandledning för alkoholrapport 2013

Alkoholrapport 2013 Youth and young adults (engelska)

Alkoholrapport 2014 Effekter av lågkonsumtion av alkohol (svenska)  

Studiehandledning för alkoholrapport 2014

Alkoholrapport 2014 The effects of low-dose alcohol consumption (engelska)

Alkoholrapport 2014 Evidence about health effects of ”moderate” alcohol consumption (engelska särtryck)

Alkohol + Våld = Sant

Alkoholen dödar och våldtar

Analys ANDT-strategin IOGT-NTO

Om ändrade öppettider och alkovåld i Norge

Serveringstillstånden och alkoholhandläggarna

Sju frågor och svar om gårdsförsäljning av alkohol

Alkoholindustrins sju budskap

 

IOGT-NTO kommenterar

Höjning av alkoholskatten

Icke-smittsamma sjukdomar

Nordiska Rådets beslut om nordisk alkoholpolitik

Alkohol och idrott = sant?

Hemleverans av alkohol

Serveringstider på restaurang

Serveringstider i Göteborg

Sjukfrånvaron ökar när restaurangernas öppettider ökar

Resandejournalistik och turism

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00