Personal

Marcus Nilsson

Verksamhetsutvecklare, team Sydost

Telefon: 0733-83 83 30

marcus.nilsson@iogt.se

Övrigt: Ansvar/fokusområde: Engagemang och värvning. Vikarie för Eduardo Rossel. Placerad i Kalmar.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00