EU-valet 2019

Söndagen den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Då väljer medborgarna vilka som ska representera dem i parlamentet de kommande fem åren.

Vi tror på ett samhälle, en värld, där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv

För att läsa mer om våra prioriterade EU-frågor, klicka här.

Inför valet har vi genomfört en partianalys. Där har vi rankat partierna efter hur de svarat på frågorna i vår valenkät och hur de agerat i Europaparlamentet under den gångna mandatperioden. Klicka här.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00