Partianalys

Partianalys

Inför valet till Europaparlamentet den 26 maj har vi genomfört en partianalys, där vi har rankat partierna efter hur väl de redan arbetar med att förebygga alkoholskador och om de är villiga att prioritera frågorna under kommande mandatperiod.

Resultat av partienkäten

Nedan redovisas resultatet från partienkäten med 9 sakfrågor. Partierna har fått en extra poäng för varje fråga de lovar att arbeta aktivt med. Totalt kan ett parti få 18 poäng i enkäten.

För att se partiernas individuella svar på varje fråga klicka här.

Partirangordning efter sammanvägning av partienkät och tidigare agerande

För att bedöma trovärdigheten i partiernas svar, har vi undersökt hur partiernas företrädare och deras partigrupper i Europaparlamentet agerat i våra prioriterade frågor under den gångna mandatperioden. Enkätsvaren och agerandet har sedan sammanvägts i en partirangordning.

Så här ser vår ranking ut

Första plats: Socialdemokraterna
Socialdemokraterna har svarat ”Ja” på 7 av 9 frågor och lovar att prioritera sex av dessa frågor i utskottsarbete i parlamentet. Under föregående mandatperioder är Socialdemokraterna det parti som varit mest aktiva på det alkoholpolitiska området.

• Ledamöterna har bland annat varit drivande i frågan om en alkoholstrategi på EU-nivå, att EU ska införa starkare minimiregler för alkoholreklam på TV, att kryphålet för de kanaler som undkommer Sveriges förbud ska täppas till, att subventionerna till vinindustrins marknadsföring ska tas bort, att alkoholdrycker ska kalori- och ingrediensmärkas samt för att Sverige ska kunna kräva svensk skatt på alkohol som förs in i Sverige.

• Socialdemokraternas partigrupp, Soc&Dem, stöttade förslaget att förstärka transparenskraven kring parlamentarikers lobbyistmöten men är splittrad i frågan om ta bort EU-stödet till vinindustrins marknadsföring utanför EU.

Organiserade nykterister bland kandidaterna: Andrine Winther, plats 35 Kandidat partiet vill lyfta med särskilt alkoholpolitiskt intresse: Jytte Guteland, plats 4.

 

Andra plats: Miljöpartiet
Miljöpartiet har svarat ”Ja” på 9 av 9 frågor och lovar att själva eller genom ledamöter i sin politiska grupp prioritera sju av dessa frågor i utskottsarbetet i Parlamentet.

• Under denna mandatperiod har Miljöpartiets ledamöter har varit aktiva i frågan om att förstärka transparenskraven kring parlamentarikers lobbyistmöten och skärpa karantänsreglerna samt att EU ska införa starkare minimiregler för alkoholreklam på TV och att kryphålet för de kanaler som undkommer Sveriges förbud ska täppas till.

• Miljöpartiets partigrupp, Gröna-EFA, var drivande i att införa de nya förstärkningarna av transparenskraven kring parlamentarikers lobbyistmöten samt drivande i försöken att ta bort EU-stödet till vinindustrins marknadsföring utanför EU.

Organiserade nykterister bland kandidaterna: David Ling, plats 20. Toppkandidaten Alice Bah-Kuhnke, plats 1, avstår alkohol men är ej medlem i en nykterhetsorganisation.

 

Tredje plats: Vänsterpartiet
Vänsterpartiet har svarat ”Ja” på 9 av 9 frågor men vill ej lova att särskilt prioritera frågorna i utskottsarbetet.

• Under föregående mandatperiod har Vänsterpartiet arbetat aktivt med förslaget om att förstärka transparenskraven kring parlamentarikers lobbyistmöten samt intresserat sig för möjligheten att tillåta EU-länder att beskatta vin utifrån alkoholhalt istället för volym. Vänsterpartiet arbetade också aktivt med frågan om att förnya EU:s alkoholstrategi.

• Vänsterpartiets partigrupp, GUE-NGL, stöttade förslaget att förstärka transparenskraven kring parlamentarikers lobbyistmöten samt drivande i försöken att ta bort EU-stödet till vinindustrins marknadsföring utanför EU.

 

Fjärde plats: Feministiskt initiativ
Feministiskt initiativ har svarat ”Ja” på 9 av 9 frågor och lovar att prioritera åtta av dessa frågor i utskottsarbete i parlamentet.

• Under föregående mandatperiod har Feministiskt initiativs Europaparlamentariker inte arbetat aktivt med alkoholpolitiska frågor men de stöttade förslaget om att förstärka transparenskraven kring parlamentarikers lobbyistmöten.

• Feministiskt Initiativs partigrupp, Soc&Dem, stöttade förslaget att öka lobbyingtransparensen i parlamentet men är splittrad i frågan om ta bort EU-stödet till vinindustrins marknadsföring utanför EU.

Feministiskt Initiativ har inga organiserade nykterister på sin lista, men flera kandidater som avstår alkohol.

 

Femte plats: Liberalerna
Liberalerna har svarat ”Ja” på 9 av 9 frågor men vill ej lova att särskilt prioritera frågorna i utskottsarbetet.

• Under gången mandatperiod har Liberala europaparlamentariker inte arbetat aktivt med alkoholpolitiska frågor. Under tidigare mandatperioder har Liberalernas ledamöter varit aktiva för att Sverige ska kunna kräva svensk skatt på alkohol som förs in i Sverige.

• Liberalernas partigrupp, ALDE, är splittrade i frågan om att förstärka transparenskraven kring parlamentarikers lobbyistmöten samt i frågan om att ta bort EU-stödet till vinindustrins marknadsföring utanför EU.

 

Sjätte plats: Centerpartiet
Centerpartiet har svarat ”Ja” på 6 av 9 frågor men vill ej lova att särskilt prioritera frågorna i utskottsarbetet.

• Centerpartiets har arbetat för skärpta regler och ökad transparens kring möten med lobbyister. Centerpartiets toppkandidat och nuvarande Europaparlamentariker har opinionsbildat i Sverige för gårdsförsäljning.

• Centerpartiets partigrupp, ALDE, är splittrade i frågan om att förstärka transparenskraven kring parlamentarikers lobbyistmöten samt i frågan om att ta bort EU-stödet till vinindustrins marknadsföring utanför EU.

Ewa-May Karlsson, som är centerpartistiskt kommunalråd och ledamot i regionkommittén (dock ej i Europaparlamentet) har varit drivande i frågan om en förnyad alkoholstrategi på EU-nivå.

 

Sjunde plats: Kristdemokraterna
Kristdemokraterna har svarat ”Ja” på 3 av 9 frågor men vill ej lova att särskilt prioritera frågorna i utskottsarbetet.

• Kristdemokratiska ledamöter har ej arbetat med alkoholpolitiska frågor under den gångna mandatperioden. Under tidigare mandatperioder har Kristdemokraterna uttalat sig till stöd för att Sverige ska kunna kräva svensk skatt på alkohol som förs in i Sverige från andra EU-länder.

• Kristdemokraternas partigrupp, EPP, motarbetade förslaget att förstärka transparenskraven kring parlamentarikers lobbyistmöten samt motarbetade förslaget att ta bort EU-stödet till vinindustrins marknadsföring utanför EU.

 

Åttonde plats: Moderaterna
Moderaterna har svarat ”Ja” på 5 av 9 frågor men vill ej lova att särskilt prioritera frågorna i utskottsarbetet.

• Moderaterna är det enda parti vars företrädare aktivt motarbetat alkoholpolitiska framgångar på EU-nivå. De har röstat emot förstärkta transparenskrav kring parlamentarikers lobbyistmöten samt lagt ändringsförslag som hade försvagat parlamentets resolution om en alkoholstrategi om de gått igenom. Moderata parlamentariker har dessutom opinionsbildat i Sverige för gårdsförsäljning och privat distansförsäljning av alkohol.

• Moderaternas partigrupp, EPP, motarbetade förslaget att förstärka transparenskraven kring parlamentarikers lobbyistmöten samt motarbetade förslaget att ta bort EU-stödet till vinindustrins marknadsföring utanför EU.

Moderaterna har i sitt enkätsvar lyft att de ser gränsöverskridande brottslighet som en prioriterad fråga för att bekämpa narkotikasmuggling.

 

Sverigedemokraterna*
Sverigedemokraterna har svarat ”Ja” på 5 av 9 frågor men vill ej lova att särskilt prioritera frågorna i utskottsarbetet.

• Sverigedemokraterna har inte engagerat sig i alkoholpolitiska frågor under den gångna mandatperioden, eller under tidigare mandatperioder.

• Sverigedemokraternas partigrupp, ECR, motarbetade förslaget att förstärka transparenskraven kring parlamentarikers lobbyistmöten samt motarbetade förslaget att ta bort EU-stödet till vinindustrins marknadsföring utanför EU.

* Sverigedemokraterna är ett rasistiskt och antidemokratiskt parti, både genom sina rötter, retorik och den politik de för idag. De delar därmed inte IOGT-NTO:s grundläggande människosyn eller värderingar. Vi anser däremot att det är viktigt att Sverigedemokraterna granskas och därför har vi valt att redovisa deras svar i partiutvärderingen och agerande i parlamentet.

Du kan läsa mer om IOGT-NTO:s policy kring Sverigedemokraterna här.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00