Föreningskollen

Föreningskollen hjälper idrottsföreningar och andra föreningar att skapa handlingsplaner för frågor kring alkohol och tobak.

Föreningskollen
Föreningskollen

För att ta fram en policy och handlingsplan är det bra att så många som möjligt är med och tycker till. Tar en enskild person fram en plan finns risken att den inte är förankrad i föreningen utan kanske hamnar i en pärm och glöms bort. Det bästa är att samla så många som möjligt för att diskutera. Helst samla styrelse, ledare, aktiva, tränare, föräldrar och övriga medlemmar för att diskutera förhållningssätt och ta fram en policy. Föreningskollens snabbtest kan vara första steget i en sådan process.

Många barn tillbringar mycket tid hos olika föreningar och känner en gemenskap tillsammans med andra, inte minst med en eller flera föreningsledare. Ledarna är därför viktiga förebilder och föreningens förhållningssätt till alkohol kan påverka barns och ungdomars värderingar och deras debutålder.

Föreningskollens snabbtest

Här kan du genom ett snabbtest få koll på var din förening står idag och om något behöver göras för att ta fram en alkoholpolicy.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00