Förslag på hur man tar fram en alkoholpolicy

Här hittar du förslag på hur din förening kan ta fram och arbeta med en levande policy- och handlingsplan.

Att ta fram en alkoholpolicy- och handlingsplan

För att ta fram en levande alkoholpolicy- och handlingsplan är det bra om så många som möjligt är med och påverkar och tycker till. Om en enskild person gör det finns risken att den inte får förankring i föreningen utan kanske hamnar i en pärm och blir bortglömd.  Samla så många som möjligt från föreningens alla led: styrelse, ledare, aktiva, tränare, föräldrar och övriga medlemmar till en träff för att diskutera förhållningssätt samt ta fram en policy.

Förslag på upplägg – en översikt

  1. Se till att styrelsen är med på idén med en alkoholpolicy för föreningen.
  2. Tips! Det kan vara bra att bjuda in fler föreningar i kommunen till ett möte och prata om hur situationen ser ut på orten. Även prata om föreningslivets sociala ansvar, på vilket sätt en alkohol- och drogpolicy förbättrar situationen och på vilket sätt den kan öka bidrag till föreningen.
  3. När styrelsen fattat beslut är det dags att ta fram en alkoholpolicy. Räkna med minst tre timmars arbete. Här hittar du en pdf med Förslag till upplägg.för en träff.
  4. Antag alkoholpolicyn i styrelsen. Förankra den bland dem som ska arbeta med den och bland dem som synliggör ert arbete utåt – mot kommunen och dem som stödjer er verksamhet. Lägg ut den på hemsidan och fortsätt sprida den till nya medlemmar, ledare och tränare.
  5. En alkoholpolicy med handlingsplan är en färskvara. Följ därför upp och revidera den med jämna mellanrum.

Många föreningar har arbetat fram bra alkoholpolicys. KaRo IBF i Ronneby och NBBF, Norrköpings Basketboll Förening Dolphins är två riktigt bra exempel som du kan ta del av här:

KaRo IBF alkoholpolicy (pdf)

Norrköping Basket, NBBF alkoholpolicy (pdf)

IQ:s undersökning från 2012 visar att ungdomar vill ha tydliga regler om alkohol i idrottssammanhang: www.iq.se/content/press/pressmeddelanden.aspx?id=736409

 

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00