Testa din förening

Här kan du och din förening göra ett test som resulterar i att ni placerar er i grönt, gult eller rött fält baserat på risk- och skyddsfaktorer.

Observera att testet inte är vetenskapligt på något sätt men vi hoppas att det leder till att du och din förening blir uppmärksamma på hur ni hanterar alkoholfrågan idag och vad ni kan tänka på framöver.

Testa din förening

Progress:

Finns det en alkoholpolicy i föreningen?

Har föreningen tydliga regler för vad som gäller gällande alkohol för minderåriga/vuxna i samband med läger, cuper och resor?

Har föreningen en handlingsplan om en ledare eller aktiv dricker alkohol i samband med föreningsverksamhet?

Hur har ni det med er föreningslokal – Är det tillåtet att dricka alkohol i samband med föreningsfester, föräldrafester etc?

Förekommer det alkoholförsäljning och alkoholreklam reklam på den egna arenan/idrottsanläggningen?

Skulle det vara okej för er förening med sponsring från företag som har anknytning till alkohol?

Jobbar föreningen aktivt med information/föreläsningar om alkohol, narkotika, tobak, dopning med ledare/aktiva/föräldrar?

Är det tillåtet med alkoholförtäring i bastu och omklädningsrum?

Är det Okej att dricka alkohol i föreningen för att fira vinster/framgångar?

Är det tillåtet att använda sig av tobak och snus i samband med föreningsaktiviteter?

Har det hänt att ungdomar har druckit alkohol i samband med föreningsverksamhet?

Ser ni er föreningsverksamhet som en miljö där barn och ungdomar blir väl omhändertagna och där de inte utsätts för onödiga risker?

Händer det att föräldrar/medhjälpare är bakfulla i samband med matcher/träningar/cuper?

Har ni i föreningen stött på någon förälder/medhjälpare som har varit bakfull i samband bilkörning/skjutsning till något arrangemang?

Händer det att föräldrar/medhjälpare dricker alkohol i samband med cuper/träningsläger?

Händer det att tränare/ledare är bakfulla i samband med matcher/träningar/cuper?

Har ni i föreningen stött på någon tränare/ledare som har varit bakfull i samband bilkörning/skjutsning till något arrangemang?

Händer det att tränare/ledare dricker alkohol i samband med cuper/träningsläger?

Har det hänt att ledare har uppträtt berusad/alkoholpåverkad iklädd föreningens kläder?

Det var det hela. Klicka på "Till resultatet" för att se ditt resultat!

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00