Gör en anmälan

Om du ser reklam eller annan marknadsföring av alkohol som du upplever strider mot de regler som finns i Sverige och i EU kan du anmäla denna.

Om marknadsföringen sker i tv eller radio som sänds från Sverige, det vill säga i SVT, TV4 eller någon av våra svenska radiokanaler, gör en anmälan till Granskningsnämnden för radio och tv.

Om marknadsföringen sker i tryckt media, på internet eller i samband med events, festivaler eller utskick anmäler du detta till Konsumentombudsmannen.

Branschen har även en egen instans som ska hjälpa till att tolka reglerna kring marknadsföring. Det är näringslivets egenåtgärdssystem och går under namnet Reklamombudsmannen.

Gör en anmälan såhär:

Då du gör en anmälan beskriver du var och när du sett reklamen, budskap och innehåll samt varför du anser att den strider mot gällande lagstiftning. Bifoga gärna en bild på reklamen. Skriv ditt namn och dina kontaktuppgifter. Vi är glada om du även sänder en kopia på anmälan till oss.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00