IOGT-NTO:s arkiv

På IOGT-NTO:s centrala kansli förvarar vi rörelsens arkiv från 1970 och framåt. Vi har även arkivmaterial från IOGT-NTO-rörelsens föregångare från 1960 och fram till sammanslagningen 1970.

På IOGT-NTO:s kansli på Stora Essingen tar vi emot forskare som vill studera materialet. Du måste dock boka tid i förväg (du hittar kontaktuppgifter till IOGT-NTO:s arkiv nedan). Vi lånar inte ut arkivmaterial.

Äldre material från IOGT, NTO, TO, NGTO, SGU med flera finns finns inte hos IOGT-NTO:s arkiv utan är deponerat på det statliga Riksarkivet i depå i Arninge. Läs mer om öppettider och hitta vägbeskrivning på Riksarkivets hemsida.

Lokalt material från IOGT-loger, distrikt med mera finns inte på IOGT-NTO:s arkiv. Om det är bevarat brukar det finnas på folkrörelse- eller föreningsarkiv i respektive län. Ibland kan det även förvaras på andra arkivinstitutioner, som kommunarkiv.

På Folkrörelsernas Arkivförbunds hemsida finns en medlemsförteckning i pdf-format att ladda ner. Där hittar de folkrörelsearkiv som finns i olika delar av landet: Folkrörelsernas Arkivförbunds hemsida

Frågor om IOGT-NTO:s arkiv

Frågor besvaras av Lizzette Masterson  på telefon 0701-90 84 03.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00