IOGT-NTO:s historia

IOGT, Independent Order of Good Templars, bildades i USA 1851 som ett ordenssällskap där man krävde helnykterhet av sina medlemmar. Alla var välkomna oavsett klass, kön, politisk eller religiös åskådning, vilket var mycket radikalt vid den här tiden.

IOGT arbetade i början av sin historia efter en särskild ritual och använde sig av ett gradsystem. Vid den här tiden var ordenssällskap ett naturligt sätt att organisera sig på.  IOGT ville emellertid inte vara ett litet exklusivt sällskap, utan en världsomspännande massrörelse.

 

IOGT växer snabbt i 1800-talets Sverige

IOGT sprider sig till Europa via England, och kom till Sverige 1879, då logen nr 1 Klippan bildades av baptistpredikanten Olof Bergström. IOGT spred sig sedan snabbt över landet.

För att förstå IOGT:s snabba spridning i Sverige vid slutet av 1800-talet behöver man veta något om den sociala situationen i landet under 1800-talet. Sverige var mycket fattigt och folk levde i stor misär.

Stora kvantiteter säd och potatis gick åt till öl- och brännvinsframställning och arbetare fick en del av sin lön utbetald i brännvin. Beräkningar visar att brännvinskonsumtionen uppgick till omkring 23 liter per person och år omkring 1850.

Först med helnykterhet

Det hade tidigare under 1800-talet funnits måttlighetsföreningar, men IOGT var den första organisationen som krävde helnykterhet. IOGT ville att folket skulle sluta supa för att få kraft att göra något för att förbättra både sin livssituation och samhället i stort.

På det sättet kan man säga att IOGT var en politisk rörelse, även om den inte var partipolitisk. IOGT kämpade för allmän rösträtt, och rörelsen var en skola i demokrati, eftersom medlemmar lärde sig mötesteknik och ett demokratiskt arbetssätt.

Kultur, folkbildning och naturligtvis arbetet för en värld fri från alkohol och andra droger har varit viktiga frågor för nykterhetsrörelsen, frågor som också drivits framgångsrikt. Det visar bland annat att landets nykterhetsorganisationer tillsammans organiserade cirka 6 procent av befolkningen år 1910.

Vid folkomröstningen 1922, röstade Sverige om ett förslag för totalförbud av alkohol, och 49 procent röstade för förslaget.

Splittring och sammanslagning leder till IOGT-NTO

IOGT:s tidiga historia kännetecknas av en rad splittringar, som bland annat resulterade i två andra nykterhetsordnar som verkade jämsides med IOGT – Nationalgodtemplarorden (NGTO) och Templarorden (TO). Dessa gick samman till NTO 1922. Och 1970 gick NTO och IOGT samman till den nya organisationen IOGT-NTO – här tar organisationens moderna historia sin början.

NTO tonade ganska tidigt ned ritualarbetet och avskaffade gradsystemet. Även IOGT lättade med tiden upp ritualarbetet. Den nya organisation som bildades 1970, IOGT-NTO, är inte någon orden.

Den internationella organisation som svenska IOGT-NTO är en del av heter numera IOGT International.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00