IOGT-NTO:s organisation

IOGT-NTO styrs av organisationens medlemmar. Som medlem är du antingen knuten till en lokalförening eller ett distrikt. Lokalföreningar kan ha verksamhet inom ett visst geografiskt område eller arbeta tematiskt över t.ex. hela Sverige. Vad föreningen gör bestäms på föreningens årsmöte eller av den styrelse som årsmötet väljer. Styrelsen kan även välja att kalla till föreningsmöten löpande under året för att tillsammans bestämma vad och hur medlemmarna i föreningen ska arbeta ihop. Hör av dig till din förening om du vill veta mer om hur det fungerar just där.

För att samverka mellan föreningar och för att skapa nya verksamheter finns 23 distrikt runt omkring i Sverige. Distrikten är IOGT-NTO:s regionala funktion. På samma sätt väljer distriktsårsmötet en styrelse som bestämmer under året. Inför distriktsårsmötet är det föreningarna inom distriktet som skickar ombud. Ombuden funderar på den verksamhet som har bedrivits och beslutar om en verksamhetsplan för det kommande året och väljer en ansvarig styrelse. Hör av dig till ditt distrikt om du vill veta mer.

På samma sätt som ett distrikts föreningar samlas till distriktsårsmöte en gång per år samlas också distrikten till ett liknande möte. Det kallas dock kongress äger rum vartannat år. Varje udda år faktiskt. Nästa kongress äger rum 2019 i Örnsköldsvik. Då kommer ombud från alla 23 distrikt att samlas i några dagar för att prata om hela IOGT-NTO:s verksamhet och utmaningar och ta beslut som rör oss alla. Det är distriktsårsmötena som utser ombud till kongressen. Kongressen väljer också en förbundsstyrelse som mellan kongresserna ansvarar och leder förbundets verksamhet. Hör gärna av dig till någon i förbundsstyrelsen om du vill veta mer.

Det finns alla möjligheter att påverka IOGT-NTO åt det håll du vill. Läs våra stadgar om du vill veta hur det går till den formella vägen. Lyssna även på Susanne när hon pratar om dessa frågor i filmen nedan. Varmt välkommen att delta i styrningen och utvecklingen av IOGT-NTO.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00