IOGT-NTO:s arbetsledarpärm

Här hittar du IOGT-NTO:s arbetsledarpärm, som är framtagen av Eva Blomstrand Persson i projektet ”Ideell leder professionell” under hösten 2013 och våren 2014.

Här finns en grund för dig som är arbetsledare i ditt distrikt, din krets eller förening. Utöver detta så hittar du mycket information på andra ställen (se exempel längst ner på denna sida). Det går också bra att höra av sig till Terese Jakobsson, som är ansvarig på IOGT-NTO för personalfrågor. Terese finns på terese.jakobsson@iogt.se eller 08-672 60 36.

Alla nedanstående dokument är i pdf-format om inte annat anges.

Arbetsledarpärm 2014 hela

Arbetsledarpärm 2014 Kap 1

Arbetsledarpärm 2014 Kap 2

Arbetsledarpärm 2014 Kap 3

Arbetsledarpärm 2014 Kap 4
 -> Arbetsledarpärm 2014 Kap 4 bilaga 1
 -> Arbetsledarpärm 2014 Kap 4 bilaga 1 (Word)

Arbetsledarpärm 2014 Kap 5
 -> Arbetsledarpärm 2014 Kap 5 bilaga 1
-> Arbetsledarpärm 2014 Kap 5 bilaga 1 (Word)

Arbetsledarpärm 2014 Kap 6

Arbetsledarpärm 2014 Kap 7
-> Arbetsledarpärm 2014 Kap 7 bilaga 1
-> Arbetsledarpärm 2014 Kap 7 bilaga 1 (Word)

Arbetsledarpärm 2014 Kap 8
-> Arbetsledarpärm 2014 Kap 8 bilaga 1
-> Arbetsledarpärm 2014 Kap 8 bilaga 1 (Word)
-> Arbetsledarpärm 2014 Kap 8 bilaga 2
Arbetsledarpärm 2014 Kap 8 bilaga 2 (Word)
-> Arbetsledarpärm 2014 Kap 8 bilaga 3
-> Arbetsledarpärm 2014 Kap 8 bilaga 3 (Word)

Arbetsledarpärm 2014 Kap 9
-> Arbetsledarpärm 2014 Kap 9 bilaga 1
 -> Arbetsledarpärm 2014 Kap 9 bilaga 1(Word)
-> Arbetsledarpärm 2014 Kap 9 bilaga 2
-> Arbetsledarpärm 2014 Kap 9 bilaga 2 (Word)

Arbetsledarpärm 2014 Kap 10
-> Arbetsledarpärm 2014 Kap 10 bilaga 1
-> Arbetsledarpärm 2014 Kap 10 bilaga 1 (Word)

Arbetsledarpärm 2014 Kap 11

Arbetsledarpärm 2014 Kap 12

Arbetsledarpärm 2014 Kap 13

Arbetsledarpärm 2014 Kap 14

Arbetsledarpärm 2014 Kap 15

Arbetsledarpärm 2014 Kap 16

 

Arbetsgivaralliansen – www.arbetsgivaralliansen.se
Unionen – www.unionen.se 
Arbetsmiljöverket – www.av.se

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00