Föreningsservice

På den här sidan kan du som såväl föreningsengagerad hitta allt du behöver för att planera årsmötet, söka bidrag, starta en ny förening eller få andra bra verktyg för ditt föreningsengagemang.

Här finns  all information för dig som är föreningsengagerad i IOGT-NTO.

Mål och verksamhetsinriktning 2018/19
Ansökningsblankett kursgårdsfonden – samlingslokaler

Året med IOGT-NTO-föreningen

Årsmötet i varje IOGT-NTO-förening hålls mellan den första januari och sista februari varje år. Kom ihåg att kalla till årsmötet minst 4 veckor innan årsmötet börjar, årsmötet är beslutsmässigt om det är kallat i tid och det är minst 5 föreningsmedlemmar närvarande.

Till årsmötet finns olika handlingar som behöver göras i ordning. Här finns olika exempel och mallar som man kan ha som utgångspunkt när man gör årsmöteshandlingarna.

Kallelse årsmöte IOGT-NTO exempel (pdf)

Kallelse årsmöte IOGT-NTO exempel (word)

Föredragningslista föreningsårsmöte IOGT-NTO  (pdf)

Föredragningslista föreningsårsmöte IOGT-NTO  (word)

Årsmötesprotokoll IOGT-NTO  (pdf)

Årsmötesprotokoll IOGT-NTO (word)

Verksamhetsberättelse IOGT-NTO exempel (pdf)

Verksamhetsberättelse IOGT-NTO exempel (word)

Ekonomisk berättelse IOGT-NTO exempel  (pdf)

Ekonomisk berättelse IOGT-NTO exempel  (word)

Revisionsberättelse IOGT-NTO förenklad exempel (pdf, förenklad version)

Revisionsberättelse IOGT-NTO förenklad exempel (word, förenklad version)

Arbetsplan IOGT-NTO exempel (pdf)

Arbetsplan IOGT-NTO exempel (word)

Budget IOGT-NTO exempel (pdf)

Budget IOGT-NTO exempel (word)

Parentation IOGT-NTO (pdf, förslag på hur det kan gå till)

Info om hederstecken/förtjänstplakett (pdf, information om vilka förtjänstplaketter vi har)

Ansökan förtjänstplakett blankett (word)

Ansökan förtjänstplakett blankett (pdf)

Distriktsårsrapport 2019  (Word)

Föreningsårsrapport 2019 (word)

Skicka in årsrapporten

Fyll i samtliga uppgifter och mejla in årsrapporten så snart som möjligt efter årsmötet  till medlemsservice@iogt.se, eller skicka till IOGT-NTO, Medlemsservice, Box 12825, 112 97 STOCKHOLM.

Berätta om verksamheten för 2018 och vilka som blivit valda till olika förtroendeuppdrag på årsmötet 2019.

Lämna in din föreningsårsrapport för 2019, digitalt här

Mallar som kan vara bra att ha

Inbjudan brev A4 1
Inbjudan brev A4 2
Affisch A3 1
Flygblad A5 1

För dig som är i behov av en PowerPoint-mall mejla till: cecilia.abrahamsson@iogt.se

Ny förening

Är ni en grupp på minst 5 personer som är, eller kan tänka sig att bli medlem i IOGT-NTO, så kan ni starta en ny lokalförening inom IOGT-NTO.

Här finns en instruktion om hur du startar en IOGT-NTO-förening:

Instruktion nybildande av förening (pdf)

Här finns blanketten ni använder för att rapportera in att ni startat en ny förening.

Nybildningsblankett IOGT-NTO (pdf)
Nybildningsblankett IOGT-NTO (word)

Här finns andra mallar och förslag som kan vara bra att ha när ni startar en ny IOGT-NTO-förening.

Protokoll startmöte IOGT-NTO (förslag, pdf)

Protokoll startmöte IOGT-NTO (förslag, word)

Att skaffa organisationsnummer – lathund (pdf)

Blankett ansökan organisationsnummer (pdf)

Ibland behövs  IOGT-NTO-föreningen läggas ner.

Nedläggning av förening (pdf)
Nedläggning av förening (word)

Stadgar

I stadgarna regleras många viktiga saker som måste följas. Det handlar till exempel om vilka som är valbara för uppdrag, vilka frågor som ska behandlar på årsmötet och förhållandet till andra delar av organisationen.

Här laddar du ner IOGT-NTO:s stadgar: Stadgar reviderade 2017
Behöver du hela IOGT-NTO-rörelsens stadgar finns de här: Stadgar IOGT-NTO-rörelsen reviderade 2017 

Stadgeförändringar vid kongressen 2017

Stadgar IOGT-NTO 2019

Vill du beställa ett exemplar i pappersformat gör du det i vår webbutik www.iogt.se/internbutik.

 

Aktuellt Föreningsutskick

Januari 2019: Klicka här för att komma till sidan.
Augusti 2018: Klicka här för att komma till sidan.

Stipendier och bidrag

Varje år delar IOGT-NTO ut olika stipendier och bidrag till både föreningar och enskilda medlemmar.

Läs mer:
Engagemangspotten
Stipendier

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00