Föreningsservice

På den här sidan kan du som såväl föreningsengagerad som icke hitta allt du behöver för att planera årsmötet, söka bidrag, starta en ny förening eller få andra bra verktyg för ditt föreningsengagemang.

Vi tillsammans skapar vi IOGT-NTO, och vi finns i runt 700 lokalföreningar över hela landet. Varje förening är unik med sina medlemmar och skapar den verksamhet medlemmarna själva önskar. Vi har samlat all väsentlig information för dig som är föreningsengagerad eller blivande styrelseproffs här nedan. Tack för ert engagemang!

Kanslistöd till landet

Om du behöver kanslistöd. I dokumentet står det vad vi kan tillhandahålla idag.
Kanslistöd till landet 2018 (word)
Kanslistöd till landet 2018 (pdf)

Mallar

Inbjudan brev A4 1
Inbjudan brev A4 2
Inbjudan brev A4 3
Inbjudan brev A4 4
Affisch A3 1
Affisch A3 2
Affisch A3 3
Flygblad A5 1
Flygblad A5 2
Flygblad A5 3

Ny förening

Är man en grupp om minst 5 personer som är, eller kan tänka sig att bli medlem i IOGT-NTO, så kan man starta en ny lokalförening inom IOGT-NTO. Här finns några olika mallar och lathundar som ni kan använda er av när ni startar en förening.

Här finns en instruktion om hur man startar en IOGT-NTO-förening:

Instruktion nybildande av förening (pdf)

Här finns blanketten ni använder för att rapportera in att man startat en ny förening. Tänk på att bifoga protokoll från nybildningsmötet.

Nybildningsblankett IOGT-NTO (pdf)
Nybildningsblankett IOGT-NTO (word)

Här finns andra mallar och förslag som kan vara bra att ha när man startar en ny IOGT-NTO-förening.

Protokoll startmöte IOGT-NTO (förslag, pdf)

Protokoll startmöte IOGT-NTO (förslag, word)

Att skaffa organisationsnummer – lathund (pdf)

Blankett ansökan organisationsnummer (pdf)

Ibland behöver man lägga ner en IOGT-NTO-föreningen. Här finns en blankett som man kan använda då. Blanketten är också en bra utgångspunkg om man ska slå samman två föreningar.

Nedläggning av förening (pdf)
Nedläggning av förening (word)

Året med IOGT-NTO-föreningen
Mallar, protokoll, årsrapport mm

Årsmötet i varje IOGT-NTO-förening hålls mellan den första januari och sista februari varje år. Kom ihåg att kalla till årsmötet minst 4 veckor innan årsmötet börjar, årsmötet är beslutsmässigt om det är kallat i tid och det är minst 5 föreningsmedlemmar närvarande. Till årsmötet finns olika handlingar som behöver göras i ordning. Här finns olika exempel och mallar som man kan ha som utgångspunkt när man gör årsmöteshandlingarna. (De dokument som ännu saknas är under produktion).

Kallelse årsmöte IOGT-NTO exempel (pdf)

Kallelse årsmöte IOGT-NTO exempel (word)

Föredragningslista föreningsårsmöte IOGT-NTO  (pdf)

Föredragningslista föreningsårsmöte IOGT-NTO  (word)

Årsmötesprotokoll IOGT-NTO  (pdf)

Årsmötesprotokoll IOGT-NTO (word)

Verksamhetsberättelse IOGT-NTO exempel (pdf)

Verksamhetsberättelse IOGT-NTO exempel (word)

Ekonomisk berättelse IOGT-NTO exempel  (pdf)

Ekonomisk berättelse IOGT-NTO exempel  (word)

Revisionsberättelse IOGT-NTO förenklad exempel (pdf, förenklad version)

Revisionsberättelse IOGT-NTO förenklad exempel (word, förenklad version)

Arbetsplan IOGT-NTO exempel (pdf)

Arbetsplan IOGT-NTO exempel (word)

Budget IOGT-NTO exempel (pdf)

Budget IOGT-NTO exempel (word)

Parentation IOGT-NTO (pdf, förslag på hur det kan gå till)

Info om hederstecken/förtjänstplakett (pdf, information om vilka förtjänstplaketter vi har)

Ansökan förtjänstplakett blankett (word)

Ansökan förtjänstplakett blankett (pdf)

Styrelseprotokoll

Kallelse till medlemsmöte

Kallelse till styrelsemöte

Föredragningslista styrelsemöte

Distriktsårsrapport 2018 (Word)

Föreningsårsrapport 2018 (word)
(Andra format kan beställas via e-post)
Fyll i samtliga uppgifter och skicka in årsrapporten så snart som möjligt efter årsmötet och maila sedan den ifyllda filen till medlemsservice@iogt.se, eller skicka till IOGT-NTO, Medlemsservice, Box 12825, 112 97 STOCKHOLM. Berätta om verksamheten för 2017 och vilka som blivit valda till olika förtroendeuppdrag på årsmötet 2018.

Lämna in din föreningsårsrapport för 2018, digitalt här

För arbetsgivare och chefer

Är du arbetsgivare, chef och/eller handledare? klicka här för att läsa vår chefshandbok.

Den innehåller matnyttig information, tips och råd. Du får bland annat ta del av processbeskrivningar, lagrum och övrigt som kan vara väl behjälpligt i det dagliga arbetet när du leder din personal.

Verksamhet i föreningen

Här kommer tips på verksamhet man kan ha i sin IOGT-NTO-förening.

Stadgar

I IOGT-NTO har vi en regelbok, våra stadgar. I stadgarna regleras många viktiga saker som man måste följa för att man ska få vara en IOGT-NTO-förening. Det handlar till exempel om vilka som är valbara för uppdrag, vilka frågor som ska behandlar på årsmötet och förhållandet till andra delar av organisationen.

Här laddar du ner IOGT-NTO:s stadgar: Stadgar reviderade 2017
Behöver du hela IOGT-NTO-rörelsens stadgar finns de här: Stadgar IOGT-NTO-rörelsen reviderade 2017 

Stadgeförändringar vid kongressen 2017

Vill du beställa ett exemplar i pappersformat gör du det i vår webbutik www.iogt.se/internbutik.

 

Föreningsutskick

I augusti 2018 gjordes ett utskick till alla IOGT-NTO-föreningar. Klicka här för att komma till sidan.

I januari 2018 gjordes ett utskick till alla IOGT-NTO-föreningar. Klicka här för att komma till sidan där alla bilagor finns.

I augusti 2017 gjordes ett utskick till alla IOGT-NTO-föreningar. Klicka här för att komma till sidan där alla bilagor finns uppladdade.

I januari 2017 gjordes ett utskick till alla IOGT-NTO-föreningar. Klicka här för att komma till sidan där alla bilagor finns uppladdade.

Föreningsutskicket till alla IOGT-NTO-föreningar i augusti 2016 finns att läsa genom att klicka här. 

Det första föreningsutskicket 2016 skickas under januari. Läs bilagorna i utskicket, klicka här! 

Föreningsutskicket i augusti 2015 till alla IOGT-NTO-föreningar finns att läsa genom att klicka här!

I januari 2015 gjordes ett utskick till alla IOGT-NTO-föreningar. Klicka här för att komma till sidan där alla bilagor i utskicket finns uppladdade.

Stipendier och bidrag

Varje år delar IOGT-NTO ut olika stipendier och bidrag till både föreningar och enskilda medlemmar.

Läs mer:
Projektbidrag 2016
Stipendier

 

Utbildningar och studier

Inom IOGT-NTO genomförs olika utbildningar för att öka kunskapen, främst om IOGT-NTO och de frågor vi jobbar för. Utbildningar kan ske i form av studiecirklar (i lokalförening eller på distans) i samarbete med vårt studieförbund NBV. Många IOGT-NTO-distrikt genomför också egna utbildningar i form av kurser. IOGT-NTO-förbundet genomför också olika utbildningar (främst endags- och helgkurser) som man som medlem kan gå.

Som introduktion till IOGT-NTO finns här på hemsidan ett material som du kan kolla in själv, eller som kan genomföras som studiecirkel. Läs mer om Välkommen till ditt IOGT-NTO här!

Gå styrelsehelgen!

 

Övrigt/bra att ha

Tipshäfte för barn- och förändravänliga lokaler

Här finns ett tipshäfte för er IOGT-NTO-förening att använda för att se vad ni kan göra för att göra er IOGT-NTO-lokal mer anpassad för barn och deras förändrar.

Tipshäfte barnvänliga lokaler

Material till kampanjer

Internationella kvinnodagen

 

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00