Föreningsutskick januari 2015

I januari 2015 gjordes ett utskick till alla de IOGT-NTO-föreningar som det finns kontaktuppgifter till i IOGT-NTO:s register.

Här nedan finns alla de bilagor som gick med brevet för nedladdning samt huvudbrevet.

Huvudbrevet föreningsutskick jan 2015

(Medlemlistor och årsrapport bifogades, inividuell för varje förening)

Punkt 3 Hederstecken

Punkt 6 Parentation IOGT-NTO 2014

Punkt 7 IOGTNTO:s kalendarium 2015

Punkt 8 Kallelse kongress 2015

Punkt 9 Välkommen till ditt IOGT-NTO

Punkt 10 Värvarnyheter 2015

Punkt 12 Utvecklingsprojekt – info

Punkt 12 Blankett ansökan utvecklingsprojekt

Punkt 13 Strategi 2016-2021 – underlag till remissförfarande

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00