IOGT-NTO:s förhållningssätt till Sverigedemokraterna

IOGT-NTO-rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse. Rörelsen bygger på principen om alla människors lika värde och rättigheter, utan åtskillnad av något slag och våra stadgar utgår från en värdegrund som bygger på demokrati och solidaritet. För oss är alla människors lika värde och rättigheter en grundpelare och en förutsättning för att nå vår vision. IOGT-NTO arbetar mot rasism och för en solidarisk samhällsutveckling med ett globalt perspektiv

Sverigedemokraterna är ett rasistiskt och antidemokratiskt parti, både genom deras rötter, retorik och den politik de för idag och vi delar därmed inte grundläggande människosyn eller värderingar.

Syftet med IOGT-NTO:s förhållningssätt till Sverigedemokraterna är att inte bidra till en normalisering av dem samt att skapa verksamhet där alla medlemmar känner sig trygga.

IOGT-NTO är en egen juridisk person, en ideell förening, och som fristående organisation väljer vi själva hur vi vill förhålla oss till samtliga partier i Sverige. Sverigedemokraternas politik strider mot våra grundsatser.

Utifrån detta så intar IOGT-NTO följande position till Sverigedemokraterna:

  • IOGT-NTO genomför inte några samarrangemang med Sverigedemokraterna och de bjuds inte in till våra lokaler och vår verksamhet. Vi skriver heller inte under debattartiklar eller annat opinionsmaterial tillsammans med SD.
  • IOGT-NTO skickar ibland inbjudningar eller information där hela eller delar av riksdagen eller motsvarande lokala styren är målgrupp. Det kan handla om utskottsmiddagar, möten med lokala socialnämnder eller riksdagsutskick. I de fallen skickas inbjudan/informationen till gruppen som helhet, inklusive eventuella sverigedemokratiska företrädare.
  • IOGT-NTO bedriver inte påverkansarbete mot enskilda politiker från Sverigedemokraterna. När vi hamnar i sammanhang där Sverigedemokraterna finns representerade ska vi vara tydliga med vår värdegrund och vårt förhållningssätt till, och syn på, Sverigedemokraterna.
  • IOGT-NTO kan ta diskussioner med Sverigedemokrater i offentliga sammanhang när en annan aktör är arrangör.
  • IOGT-NTO deltar inte heller i av Sverigedemokraterna anordnade arrangemang.
  • IOGT-NTO uppmanar distrikt, föreningar eller enskilda medlemmar att följa detta förhållningssätt.
IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00