Män är värda mer än kvinnor. Män det kan vi ändra på.

Rubriken är inget argument. Det är ett faktum. Mannen värderas högre än kvinnan i form av lön, bättre karriärmöjligheter, makt.

Den maktpositionen i kombination med alkohol leder till att miljoner kvinnor världen över, också i vårt land, drabbas av allt från förlorat självförtroende till trakasserier och våld. Alkoholen förvärrrar situationen. Kvinnor har mest att vinna på en förändring, men ansvaret är också männens.

8 mars är Internationella kvinnodagen (i år en söndag.)

Det betyder möjligheter till lokal aktivitet. Smått eller stort, spelar ingen roll. Ökad uppmärksamhet på denna envisa orättvisa gör att kvinnans rättigheter stärks. Alla vinner på att bli verkligt jämställda!

 

6 tips om lokal aktivitet – graderade från enkel till mer omfattande

Mini
Har ni föreningsmöte den 8 mars eller veckan innan? Ta upp frågan som en del av mötet som en diskussionspunkt. Beställ hem gratismaterial från oss (www.global.iogt.se) t ex häftet Skål för familjen eller låt någon förbereda en kort inledning för en diskussion: Alkohol gör inte kampen lättare.

Liten
A. Låna hem filmen Nyumba Nthobu (26 min; finns på IOGT-NTO:s distriktsexpedition eller NBV-avdelningen) och visa vid föreningsmöte dagarna runt eller på den 8 mars. Filmen belyser kvinnors situation i Musoma i Tanzania. Det finns ett litet häfte med diskussionsfrågor som hjälp.

B. Kontakta NBV och låna hem några ex av spelet Kvinna. Blir mycket diskussion under spelets gång.

Medel
A. Bjud in en annan förening, kan vara vilken förening som helst, för att uppmärksamma dagen.

B. Sätt er ner och författa en artikel eller insändare om hur alkohol drabbar kvinnor och befäster orättvisan, bristen på jämställdhet. Skicka in för publicering 6-7 mars. Kräver lite tid och kanske lite kunskapsinhämtning men profilerar er förening ut i samhället.

C. Ring lokalradion och be dem intervjua er om hur kvinnors rättigheter kan stärkas med mindre alkoholkonsumtion i samhället.

Större
Kontakta andra föreningar på orten som ni vet tillhör organisationer som har internationellt arbete av något slag, Rädda Barnen, Röda Korset, Lions, Missionskyrkan, Svenska kyrkan och liknande. Föreslå att ni gör något tillsammans den dagen som ett internt program där varje organisation bidrar med något.

Störst
Gör en utåtriktad aktivitet av något slag. Gärna i samarbete med annan organisation.
Förmodligen inget för 8 mars 2015 men i framtiden? Kanske med artister, föreläsningar mm.

Värva om ni bjuder in andra! Samla också namn till kampanjen Släck ner alkholreklamen.

 

Behöver ni hjälp eller material, kontakta oss på info.global@iogt.se eller 08-672 60 00.

IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete
Maria/Karin/Per-Åke/Joyce/Sara/Esbjörn

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00