Nykterfrizon

#nykterfrizon är ett initiativ som vill lyfta frågan om hur situationen ser ut i vår egen rörelse när det gäller sexism, sexuella trakasserier och övergrepp.

Vår organisation ska vara en trygg plats för alla  medlemmar och vi har insett att vi har mycket arbete kvar att göra.

Facebookgruppen består av 500 medlemmar, från alla fyra förbund, ideella och anställda och även en del som lämnat rörelsen, bland annat på grund av sexismen.Vill du läsa mer om initiativet och öppna brevet som publicerats kan du göra det här.

Vad gör vi inom IOGT-NTO?

IOGT-NTO har nolltolerans gentemot sexuella trakasserier, kränkningar och andra diskriminerande handlingar. Vi agerar på alla händelser som vi får kännedom om.
Utöver det har följande åtgärder och insatser gjorts, kontaktuppgifter till namngivna personer återfinns längre ner på sidan:

– Upprättat möjligheten att dela med sig av sina upplevelser till socionomen Andrea Lavesson, biträdande generalsekreterare på IOGT-NTO-kansliet. Det som sägs till Andrea stannar där om inte annat överenskommits.

– Skapat ett anonymt formulär för den som vill dela sin berättelse anonymt i exempelvis #nykterfrizon. Läs mer här:

– Skapat den facebookgruppen #inteiminfolkrörelse för män/förmodade män. Det är en grupp för män som vill vara med och skapa en IOGT-NTO-rörelse fri från sexuella trakasserier, övergrepp och sexism. I gruppen diskuterar vi och delar med oss av våra erfarenheter med målet att i grupp och indviduellt vara med och förändra beteenden och strukturer. Hör av dig till Erik Winnfors Wannberg om du vill bli tillagd.

– När det finns anledning att föra allvarliga samtal med personer i vår rörelse som inte beter sig på ett acceptabelt sätt kommer detta att göras.

– På lite längre sikt kommer flera insatser göras för att förebygga och förändra vår organisationskultur. Tollare Folkhögskola håller på att utveckla utbildningar, vi kommer prata om frågorna på samlingen för distrikten i januari och vi välkomnar en öppen diskussion om hur vi ska råda bot på dessa problem.

Kontaktuppgifter

Andrea Lavesson
Andrea.lavesson@iogt.se / 08-672 60 16
Erik Winnfors Wannberg
erik.winnfors-wannberg@iogt.se / alt. be om insläppning i gruppen direkt här
Linda Engström
linda.engstrom@iogt.se  för att bli insläppt i gruppen #nykterfrizon

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00