Politisk påverkan i praktiken

Välkommen hit!

På den här sidan hittar du underlag och material som ska ge dig i ett stöd för det politiska påverkansarbete du och dina vänner vill bedriva. Det ska vara enkelt att påverka. Du som medlem kommer kunna hitta det mesta du behöver på den här sidan. Mycket av de material som finns är länkat till andra sidor på vår webb. Du kommer hitta allt från information om gårdsförsäljning till färdiga presentationer du kan visa inför politiker eller på föreläsningar.

Vill du ha konkreta förslag på påverkansaktiviteter så kan du klicka dig vidare till vår Engagemangsportal

Hur vi förändrar

För att nå vår vision kombinerar vi två strategier.
*Att få fler att ta ställning för personlig helnykterhet.
*Att påverka alkohol- och narkotikapolitiken i restriktiv riktning.

Den förstnämnda strategin tar sikte på att så många människor som möjligt avstår från att använda alkohol. Den strategin förverkligas genom aktiv medlemsvärvning.

Den andra tar sikte på att en restriktiv alkoholpolitik begränsar skadorna. Den förverkligas genom opinionsbildning.

Vilka vill vi nå?

Människors vardag påverkas av en rad beslutsfattare och opinionsbildare. En del av dem är formella opinionsbildare andra informella.
Några av de viktigaste målgrupperna på drogområdet är politiska beslutsfattare, förvaltningschefer och andra beslutsfattare inom den offentliga sektorn. Styrelseledamöter och andra ledare inom ideella folkrörelser, socialarbetare, hälso- och sjukvårdspersonal samt poliser och tullpersonal. Alla dessa kategorier och många fler är och kan vara målgrupp för vårt påverkansarbete.

Länkar till bra material och sidor

Om Gårdsförsäljning
Om Alkoholreklam
Om Näthandel
Om Serveringstider
Om Införselkvoter
Om Alkoholskatter

Power point presentationer för nerladdning

Här kommer det finnas färdiga presentationer du kan använda på föreläsningar och möten

Videofilmer för nerladdning

Här kommer det finnas färdiga föreläsningar om olika  ämnen för att stärka din kunskap.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00