Engagemangspotten – 2 miljoner kronor till lokala utvecklingsprojekt inom IOGt-NTO

För elfte året i rad har IOGT-NTO-förbundet avsatt 2,0 miljoner kronor till lokala engagemangsprojekt. Projektmedlen syftar till att lokalt stötta utvecklingsidéer som ligger i linje med den fastställda Mål och verksamhetsinriktningen för IOGT-NTO, och kan sökas av föreningar och andra grupper inom IOGT-NTO.

Under 2019 fokuserar IOGT-NTO på fyra områden – Nykter gemenskap, Utmanar alkoholnormen, Politik för ett nyktrare samhälle och Förutsättningsmål. IOGT-NTO prioriterar att stötta många små projekt framför några få stora.

Projektbidrag kan sökas löpande under året med undantag för sommaruppehåll. Sökande kan bara ha ett pågående projekt åt gången och utvärdering måste skickas in innan nytt projektstöd kan sökas. Vi beviljar projekt så länge det finns pengar kvar i potten, dock senast 30/11. (uppehåll i handläggningstiden mellan den 10 juni t o m den 15 augusti) Vi prioriterar att stötta många små projekt framför några få stora. Endast ansökningar från föreningar och grupper inom IOGT-NTO kommer behandlas. Distrikt kan inte söka ur denna pott.

Ansökan

Använd avsedd blankett, som kan fyllas i direkt i datorn och mejlas in. Skriv i mailrubriken vilket distrikt ansökan gäller. Ansökan om engagemangsbidrag för projekt under 2019 laddar du ner här. (word-fil)

Ansökan ska innehålla följande rubriker

 • sökande förening, krets, grupp eller motsvarande
 • bankgiro/plusgiro
 • sökt belopp
 • projekttid
 • projektets syfte
 • projektets mätbara mål (t.ex. antal nya medlemmar, antal aktiviteter)
 • beskrivning av genomförandet
 • uppföljning/utvärdering
 • eventuella samarbetspartners
 • projektbudget (både intäkter, egeninsats och kostnader)
 • kontaktperson för projektet

Ansökningar behandlas inom fyra veckor från det att de kommit till förbundet tillhanda. Beslut fattas av chefen för engagemangsavdelningen.

Ansökan, utvärderingar och övriga frågor om handläggningen skickas tillengagemangspotten@iogt.se.

Utbetalning av beviljat bidrag och redovisning

Efter beslut betalas beviljat bidrag ut till det bank-/plusgiro som uppgetts för föreningen/kretsen. För nätverk/aktionsgrupper etc som inte är juridiska personer skickas en blankett ut till ansvarig person som rekvirerar beviljat bidrag.

Efter projektets genomförande behöver ni fylla i en redovisningsblankett. Använd formuläret nedan. För projekt som inte bedrivs inom föreningar/kretsar så ska redovisningen också omfatta kopior på alla kvitton för alla kostnader i projektet.

Använd denna blankett för redovisning av projekt 2019
Utvärderingsblankett för projektbidrag 2019 (word-fil, för annat format kontakta oss)

Använd denna blankett för redovisning av projekt 2018
Utvärderingsblankett för projektbidrag 2018 (word-fil, för annat format kontakta oss)

Använd denna blankett för redovisning av projekt 2017
Utvärderingsblankett för projektbidrag 2017 (word-fil, för annat format kontakta oss)

Använd denna blankett för redovisning av projekt 2016
Utvärderingsblankett för projektbidrag 2016 (word-fil, för annat format kontakta oss)

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00