Regler rörande IOGT-NTO:s utbildningar

Deltagaravgifter

Beroende på vilken utbildning/samling det är kan kursavgiften variera. I deltagaravgift ingår – om inte annat framgår av inbjudan – reseersättning med billigaste färdsätt (dvs 2:a klass tåg), mat, logi i dubbelrum och själva kursen/samlingen. Om man pga av reseskäl behöver extra övernattning ingår det i deltagaravgiften.

Enkelrumstillägg:

Då enkelrum erbjuds kostar detta 450:-/person och natt.

Avbokningsregeler

Ingen avbokning

Ingen avbokning innebär att man betalar full avgift (dvs om man helt sonika inte dyker upp på arrangemanget utan förklaring).

Avanmälan

Vid avanmälan betalar man följande andel av kursavgiften/deltagaravgiften
7 dagar eller mer innan kursstart – 0 %
6 dagar innan kursstart – 50 %
5 dagar innan kursstart – 50 %
4 dagar innan kursstart – 50 %
3 dagar innan kursstart – 50 %
2 dagar innan kursstart – 100 %
1 dag innan kursstart – 100 %
På kursstartsdagen – 100 %

Sjukdom

Sjukdom (egen eller nära anhörig) – med sjukintyg betalar man 0% av kursavgiften, utan intyg gäller ovanstående anmälningsregler.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00