Frågor och svar om domen mot IOGT-NTO:s lotteri

Frågor och svar om domen mot IOGT-NTO:s lotteri, Miljonlotteriet. I december 2017 väckte konsumentombudsmannen talan mot IOGT-NTO för felaktig marknadsföring av telemarketingsamtal som skett under perioden augusti 2016- augusti 2017.

Därefter följde en lång process innan domstolen tog slutlig ställning i målet:

 • I december 2017 lämnade Konsumentombudsmannen in en stämningsansökan på tio miljoner kronor riktat mot Miljonlotteriets försäljningsmetoder via externa partners inom telemarketing.
 • I januari 2018 beslutade Patent- och marknadsdomstolen om så kallade interimistiska förbud i sju punkter gällande Miljonlotteriets marknadsföring via telefon. IOGT-NTO överklagade det interimistiska beslutet.
 • När det gäller anmälningar som kommit in till Konsumentverket så har felaktigheter förekommit i enskilda säljsamtal, men de har hanterats och åtgärdats.
 • Den 13 maj 2019 förkunnades domen som innebär att IOGT-NTO åläggs att betala en marknadsstörningsavgift på 500 000 kronor. Samt att IOGT-NTO föreläggs med vite om 3 miljoner kronor på sju punkter vid eventuella framtida överträdelser.

Frågor och svar:

Varför använder IOGT-NTO lottförsäljning för att finansiera sin verksamhet?
Den globala alkoholindustrin omsätter över 10 miljarder kronor årligen. Det handlar om ett fåtal mäktiga aktörer som har nästintill obegränsat med resurser när det kommer till makt och inflytande. Priset individer och samhälle betalar för alkohol- och drogindustrins makt och tillväxt är enormt.

IOGT-NTO har därför en viktig roll både i Sverige och i världen som motkraft till den allt mäktigare alkoholindustrin. Men det är även viktigt att vi värnar om vår frihet och vårt oberoende. Ett oberoende som är nära kopplat till vår förmåga att finansiera vårt arbete och att värna hållbara ekonomiska förutsättningar för vår verksamhet.

Under rörelsens moderna historia har försäljningen av lotter varit en livsviktig inkomstkälla för IOGT-NTO. Varje såld lott är en investering i vår vision om ett samhälle, en värld, där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv.

Verksamheten är av avgörande betydelse för IOGT-NTO. Den bedrivs alltid ansvarsfullt, i form av produkter med låg risk för spelberoende och i enlighet med organisationens värderingar. Genom åren har Miljonlotteriet gett miljontals svenskar möjlighet att bidra till ett nyktrare Sverige.

Vad är IOGT-NTO:s inställning till Konsumentverkets anmälan?
Vi beklagar att ett mindre antal enskilda säljare hos externa leverantörer har brutit mot de regler som gäller vid telefonförsäljning. Vi har vidtagit en rad kraftfulla åtgärder för att det inte ska hända igen.

Tycker IOGT-NTO att det är försvarbart att finansiera sin verksamhet med spel?
För att vi ska fortsätta vara partipolitiskt obundna samt en motkraft gentemot alkoholindustrin krävs möjligheter att skapa egna resurser. All vår spelverksamhet bedrivs ansvarsfullt och baseras på vår värdegrund.

 • Vår organisation har lång och gedigen erfarenhet av beroendeproblematik. Det präglar med självklarhet hur vi arbetar med Miljonlotteriet.
 • För oss går ansvar alltid före vinst. Syftet med vår marknadsföring är aldrig att öka spelandet, utan att ge möjlighet att förena lättsamt spel med bidrag till ett bättre samhälle.
 • Som aktiv medlem av SPER (Spelbranschens riksorganisation) har vi bland annat drivit igenom en 18-årsgräns för spelande.
 • Vi är så vitt vi känner till det enda spelbolag som infört ett kundombud hos vilken man enkelt kan framföra klagomål eller eventuella synpunkter på exempelvis fakturor.

Vilka åtgärder har IOGT-NTO vidtagit för att säkerställa att konsumenternas rättigheter tillvaratas?
Vi har vidtagit flera åtgärder för att försäkra oss om att liknande situationer inte ska upprepas.

 • Alla våra samtalsmanus kontrolleras noggrant av SWEDMA och externa jurister, specialiserade på telemarketing.
 • Vi har personal från miljonlotteriet som regelbundet lyssnar av och säkerställer att talmanuset efterlevs av säljaren.
 • Sedan mars 2018 spelar vi in och kontrollerar alla köpbekräftelser själva innan köpet registreras. Det innebär att säljaren ställer kontrollfrågor till kunden för att säkerställa att kunden förstått vad samtalet handlat om.* se kontrollfrågorna
 • Vi har sagt upp allt samarbete med två av tre telemarketingföretag på grund av det inträffade.
 • Vi har haft en bra och grundlig dialog med det tredje företaget där vi har gått igenom och säkrat regler, rutiner och talmanus.
 • Våra kunder har alltid rätt att säga upp prenumerationer om de är missnöjda.

Kommer alla miljonlotteriets säljsamtal följa lagen nu?
Det ligger i vårt intresse att ha goda relationer med alla som väljer att stötta vår verksamhet genom Miljonlotteriet. Vi kan inte lova att inga misstag begås, men uppmanar alla kunder som har frågor eller invändningar att kontakta vår kundtjänst så löser vi det.

Hur försvarar ni att er spelverksamhet kan leda till ett spelberoende?
Våra lotter och bingon tillhör speltyper med låg risk för spelberoende.

Varför använder IOGT-NTO och miljonlotteriet telemarketing som försäljningskanal?
Telemarketing är en etablerad försäljningskanal och antalet klagomål är väldigt få (en hundradels promille). Samtidigt ser vi hela tiden över och anpassar våra försäljningsmetoder till samhällsutvecklingen. Vårt mål är att utveckla vår lotteriverksamhet samtidigt som vi växer nya och starka ekonomiska ben.

Varför finns inte miljonlotteriet anslutet till det nationella avstängningssystemet för spel, spelpaus.nu?
Miljonlotteriet har försökt ansluta sig till spelpaus.nu med får inte göra det då vi har
lotteritillstånd fram till 2019-12-31 och kommer inte att ha spellicens förrän 2020. Lagstiftningen ger oss inte tillåtelse att använda spelpaus.se om vi har lotteritillstånd och inte licens enligt nya spellagstiftningen. Därför kan inte Miljonlotteriet använda spelpaus även om vi vill det.
Vill spelare stänga av sig från onlinespel hos Miljonlotteriet före 2020 kan hen göra det på www.miljonlotteriet.se

Har du frågor kring innehållet kontakta: info@iogt.se.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00