Kamratstöd

Kamratstödverksamheten bygger på idén om hjälp till självhjälp. Varje enskild individ har en kraft och tillsammans med andra som har liknande erfarenheter går det att skapa förändring både för individen och för samhället.

Kamratstödet är en del av IOGT-NTO:s verksamhet som stödjer enskilda människor som vill träffas i en drogfri miljö. Verksamheten startade 1987 och erbjöds till en början personer som genomgått eller var på väg in i behandling på IOGT-NTO:s behandlingshem Dagöholm. Sedan dess har kamratstödet vuxit snabbt. Idag finns det cirka 60 kamratstödsverksamheter runt om i landet, och nya grupper bildas hela tiden. Kamratstödsarbetet går ut på att åstadkomma utveckling för personer med alkohol- och/eller annat drogberoende.

Inom kamratstödet är gemenskapen med andra viktig

En viktig utgångspunkt för kamratstödet är att inte fördjupa sig i missbruksproblemen utan på de gemensamma aktiviteterna. IOGT-NTO erbjuder möjlighet till drogfria aktiviteter som varje grupp kan utforma efter sina önskemål.

Målet för deltagare i kamratstödet är ett medlemskap i IOGT-NTO.

Kamratstödet är en del av IOGT-NTO:s sociala verksamhetsområde

På senare år har IOGT-NTO fått fler och fler medlemmar som har lämnat ett missbruk bakom sig. Att ett eget eller en anhörigs missbruk är en drivkraft för att söka sig till nykterhetsrörelsen är dock ingen nyhet. I rörelsens barndom på 1800-talet var det mycket vanligt att den som drack för mycket blev medlem i ”logen” som ett sätt att hålla sig nykter, och även anhöriga till alkoholister valde att engagera sig för ett nyktert samhälle.

Kamratstödet är rent organisatoriskt en del av en lokalförening och är en del av IOGT-NTO:s sociala arbete. Samverkan med den traditionella delen av IOGT-NTO-rörelsen eftersträvas och samverkan med övriga kamratstödsföreningar regionalt är viktig.

Kamratstödets grund är relationen mellan människor och bygger på ömsesidighet och respekt.

Vill du veta mer?

Kontakta IOGT-NTO-föreningen på din ort eller IOGT-NTO-distriktet. Du är också välkommen att kontakta Hans-Olof Andersson, 0701-90 84 07, hans-olof.andersson@iogt.se, eller Olle Andersson, 0733-83 83 28 olle.andersson@iogt.se om du vill veta mer.

Våra kamratstöd

Här kan du hitta de kamratstöd som finns runt om i landet.

Visa IOGT-NTO:s Kamratstöd på en större karta.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00