Sociala företag

Ändamålet med IOGT-NTO:s sociala företag är att integrera personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. De befinner sig långt ifrån arbetslivet på grund av missbruk eller annan ohälsa.

De sociala företagen blir fler och fler och verksamheten varierar mellan dem. Det finns företag som bedriver fixartjänster av olika slag, det finns second hand-butiker och café-verksamhet. Utöver olika typer av företagsverksamhet förekommer också behand­lingshemsverksamhet.

En diskussion vi fört är frågan om IOGT-NTO:s sociala företag ska vara helägda av IOGT-NTO eller ej. Vi har kommit fram till att privatpersoner och andra organisationer inom och utanför nykter­hets­rörelsen kan tillföra både kompetens och andra nödvändiga nätverk. Däremot är ett majoritetsägande viktigt för att försäkra att verksamheten vilar på IOGT-NTO:s värde­grund.

IOGT-NTO:s sociala företag är företag som:

  • Har som ändamål att integrera personer som står långt från arbetsmarknaden
  • Skapar delaktighet för medarbetare utifrån deras egna förutsättningar
  • Återinvesterar sina vinster
  • Är fristående från offentlig verksamhet
  • Bedrivs av lokalförening, krets, distrikt eller förbund inom IOGT-NTO eller bedrivs som aktiebolag, handelsbolag eller ekonomisk förening där förening, krets, distrikt eller förbund inom IOGT-NTO är majoritetsägare.

Se även Förbundsstyrelsens riktlinjer för sociala företag (pdf).

Våra sociala företag

Här kan du hitta de sociala företag som finns runt om i landet och de sociala företag som finns nära dig.

Visa IOGT-NTO:s sociala företag på en större karta

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00