Studiematerialet Normalia

Ordet alkoholnorm ska in i svenskarnas vardagsprat. På så sätt kan fler göra medvetna val kring alkohol så att den nuvarande alkoholnormen åker ut. Därför satsar vi tillsammans med NBV nu på ett material som ska ta oss framåt gemensamt.

Att synliggöra och ifrågasätta våra egna och andras normer gör oss öppnare för nya människor i våra föreningar. Det är bra för alla!

Materialet finns att ladda ner här nedan och innehåller i grunden tre stycken delar. Du kan givetvis ladda ner materialet och själv läsa igenom det. Men absolut bäst blir det om du tillsammans med minst två andra går igenom det tillsammans och diskuterar i grupp.
Fördelen då är att ni kan kontakta Studieförbundet NBV och göra det som en studiecirkel.

Materialet ska ge dig grundläggande kännedom om normer, normkritik och alkoholnormen. Vi hoppas att du får ut lika mycket av materialet som vi har fått!

Ladda ner

Studieplan till Normalia

Pass 1 – Normer bär vi allihopa
Bilaga Normspanarna till pass 1

Pass 2 – Normkritik

Pass 3 – Alkoholnormen

Materialet kommer att byggas på allt efter som med fler delar. Har du tips på delar som vi kan bygga ut materialet med? Hör gärna av dig till info@iogt.se

Det här är ett studiematerial från IOGT-NTO och Studieförbundet NBV

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00