Låt det alkoholpolitiska snacket bli verkstad!

alkoholpolitisk kurs

Nästa år kommer utbildningen Alkoholpolitik – avancerad dra igång och den pågår hela valåret med tre kurstillfällen med föreläsningar och praktiskt påverkansarbete där ett av tillfällena sker på plats under Almedalsveckan. Inför förra valet 2014 genomfördes en liknande kurs och vi har pratat med två av de deltagare som gick den för att höra deras erfarenheter och hur de kunnat använda de verktyg de fick för att efteråt bli stärkta i sitt alkoholpolitiska arbete.

Ulrike Deppert, idag distriktsordförande för IOGT-NTO i Stockholms län, hade flera anledningar till att söka.
— Jag sökte mig till kursen för att fördjupa mina politiska kunskaper. Jag ville bli vassare i sakfrågor som gör skillnad och lära mig mer om hur jag påverkar politiskt! Dessutom var det ett bra sätt för mig att lära känna människor i organisationen från andra delar av Sverige.
Ulrike Deppert menar att hon inte riktigt visste vad hon skulle förvänta sig av kursen innan den började, men att den gett henne mycket.

— Jag visste att det krävdes utbildningshelger och påverkansarbete däremellan, men jag hade inga tydliga förväntningar inom något sakområde. Nu när kursen är slut känner jag mig stärkt för att kunna skriva alkoholpolitiska artiklar, och utöver att jag har fått en mycket tydlig inblick i hur politisk påverkan fungerar har jag också fått ett nätverk dit jag vet att jag kan vända mig för pepp!

En annan deltagare som fått användning för de kunskaper kursen gett är Björn Karlsson, tidigare distriktsordförande för IOGT-NTO i Jämtland.
— Jag har fått en kamratskap med nya IOGT-NTO-medlemmar som under åren på olika sätt hållit i sig. Vi har även fortsatt med gemensamma regionala utbildningar. Jag känner att jag har fått kunskap och mod att genomföra och utveckla alkoholpolitiska aktiviteter i mitt distrikt. Kursen har gett mig ökat förtroende och kunskap att känna mig trygg att arbeta alkoholpolitiskt. I mitt fall betyder det praktiskt arbete med kommunerna i Jämtlands län.

Utbildningen var utformad så att den täckte större delen av valåret. De första träffarna fokuserade mycket på utbildning och att låta föreläsare berätta om alkoholpolitik, påverkansarbete och andra relevanta ämnen som sedan gick att omvandla till praktik när kursen fortsatte med besök i riksdagen för att träffa riksdagsledamöter. Allt avslutades med att alla kursdeltagare skeppades till Visby för att vara med på den årliga Almedalsveckan och där både fortsätta med politikerbesök och även driva IOGT-NTO:s valkampanj Alkoholstör.

Inför att anmälan öppnar för det nya kurstillfället uppmanar Björn alla som har ett intresse för alkoholpolitik och som vill få fler möjligheter att faktiskt göra något praktiskt med det intresset att söka.

— Sök kursen för att denna utbildning verkligen är en alkoholpolitisk höjdare. Den har verkligen utvecklat mina alkoholpolitiska kunskaper och gjort att jag fått fler möjligheter att gå vidare i IOGT-NTO-arbetet.

Även Ulrike menar att det finns en tydlig anledning till att söka.
— För att få ökade kunskaper inom politiskt påverkan! Och för att på ett praktiskt sätt göra verkstad av allt snack som alltid börjar med ”vi borde…”.

Hur söker du?

Alkoholpolitik avancerad kommer starta i början av februari och via länken här kan du anmäla dig, sista anmälningsdag är 30 november. Kursen kommer bestå av tre tillfällen utspridda över året med avslutning på plats under Almedalsveckan. För dig som blir uttagen till kursen krävs ett aktivt deltagande i IOGT-NTO:s valarbete. För mer information, kontakta Linda Engström på linda.engstrom@iogt.se eller 0733-72 62 34

Kursen är för medlemmar i IOGT-NTO

Av: Karin Berg, 2017-10-13

Kommentarer

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00