Alkoholreklam i EU

Medan vi på IOGT-NTO inväntar svar från Myndigheten från Radio och TV om huruvida vår anmälan kommer tas vidare eller inte, så jobbar vi även på andra fronter för att se till att alkoholreklamslagstiftningen ska bli ännu mer restriktiv i EU.

EU har ett direktiv som styr de audiovisuella medierna, inklusive TV. I detta direktiv hittar man de minikrav som EU:s medlemsstater måste förhålla sig till. I artikel 22 beskrivs vad alkoholreklam inte får innehålla och hur den inte får se ut. Vad är då så galet med denna artikel som gör att vi så intensivt jobbar med att förändra den? För att besvara den frågan ska vi titta närmare på några paragrafer i artikel 22.

Tv-reklam och teleshopping för alkoholhaltiga drycker ska uppfylla följande kriterier:

a) Den får inte rikta sig speciellt till minderåriga eller, särskilt, skildra minderåriga som intar dessa drycker.

Vid första anblick kan denna formulering te sig vara bra, men om man tar en närmare titt så ser man att det finns en tydlig problematik som är till fördel för alkoholindustrin. För det första, är formuleringen ”rikta sig speciellt till minderåriga” oerhört lurig. Säg att en reklam visar två människor som befinner sig i en nattklubbsmiljö håller i alkoholhaltiga drycker och ser allmänt lyckliga ut, är den riktad speciellt till minderåriga? Ja, säger vi. Nej, säger alkoholindustrin. Deras förklaring,som myndigheterna runt om i EU accepterar, är att reklamen förvisso är attraktiv för minderåriga men det var verkligen inte alkoholindustrins mening att det skulle blir så… Med andra ord blir denna reklam inte fälld då alkoholindustrins intention inte var att locka minderåriga, sedan att reklamen är attraktiv för dessa ungdomar, menar de, är en helt annan femma.

b) Den får inte förknippa konsumtion av alkohol med förbättrad fysisk prestation eller med bilkörning.

Vi går direkt på problemet med denna paragraf, nämligen ordet konsumtion. Om en reklam visar en person som kör runt i en bil och därefter ses hålla i en alkoholhaltig dryck så skulle vi vilja säga att denna reklam då bryter mot paragraf b, men enligt formuleringen ovan så har vi fel. Detta då personen i fråga aldrig konsumerar alkoholen, därför finns det ingen konsumtion som kan kopplas till bilkörningen.

Så här fortsätter det genom alla 6 paragrafer, formuleringar som tydligt är inspirerade av alkoholindustrins självreglering. Vad gör då IOGT-NTO för att detta ska förändras. 2015 kommer detta europeiska direktiv att revideras och förhoppningsvis till det bättre. Under en konferens i Aten, som handlade om hur man skyddar barn och ungdomar i den digitala eran, såg vi till att lyfta frågan med olika aktörer, allt från tjänstemän från kommissionen till representanter från TV-bolag och ideella organisationer. Vi författar även redan nu kommentarer för att visa EU-kommissionen var vi står i frågan och även varför det är ett måste att direktivet förbättras. Kommentarerna kommer inom en snar framtid att skickas till kommissionen. Detta är ett enormt arbete som kräver tid och resurser men förhoppningsvis kommer vi i framtiden se en striktare reglering av alkoholreklam i EU.

Av: Johnny Foglander, 2014-05-15

Kommentarer

En kommentar på “Alkoholreklam i EU”

  1. […] står i centrum för uppmärksamheten kan ett sätt vara att anknyta till deras kampanjer. IOGT-NTO försöker få in alkoholpolitiken i debatten inför valet till EU-parlamentet genom att göra om […]

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00