Att utmana normer provocerar

Johnny Mostacero

Med anledning av Hanna Wagenius krönika i Smedjan 30 april 2017 vill jag passa på att besvara hennes påståenden som grundar sig på hennes fördomar om nykterhetsrörelsen.

Först och främst vill jag tacka Hanna för att hon lyfter en viktig fråga och ett problem vi båda upplever: En stark alkoholnorm som begränsar.

Att utmana gängse normer är provocerande och har alltid varit det. Möjligen är det av den anledningen som de flesta rörelser som utmanat normer ofta anammats av ungdomen, vi ser det även idag. Enligt IQs senaste Alkoholindex så har unga i gruppen 16-24 år en mer återhållsam attityd till alkohol. Vi kan alla glädjas åt detta, dessvärre ser det annorlunda ut i min generation där alkoholkonsumtion har ett likhetstecken med att umgås vuxna emellan.

Fredags afterworken, fotbollen, grillfesten och firmafesten. Alla brukar ha en gemensam nämnare, det dricks alkohol. Jag väljer att inte dricka, det är mitt val. Ett val som för många kan tyckas vara provocerande och jag får också frågan: Varför dricker inte du då?

Varför man gör ett livsval att leva nyktert eller dricka alkoholfritt är en privat angelägenhet för många och att behöva stå till svars för att man inte dricker är lika jobbigt för mig som för Hanna Wagenius. Skillnaden är att jag valde att arbeta för ett förbund som vill arbeta aktivt för att det ska finnas andra val än de som gängse normen erbjuder.

Hanna Wagenuis ondgör sig över att hon fått sörpla i sig avslaget bubbelvatten på Almedalen. Jag däremot såg behovet av att göra skillnad för den som inte vill stå med en sötsliskig läsk eller bubbelvatten på minglet och gick med i en lösningsorienterad organisation som sedan 2012 tagit fram en alkoholfridrink varje år. Under åren har vi serverat över 15 000 Almedalsdrinkar, inte för att tvinga människor till att bli nykterister, utan för att människor ska kunna välja.

Alkoholnormen finns, där är vi överens. Dock väljer Hanna Wagenius, att befläcka hela nykterhetsrörelsen och de 30 000 medlemmar som IOGT-NTO har med samma fördomar som hon själv utsatts för, genom att beskylla oss för att vilja ersätta alkoholnormen med en annan norm.

Vi utmanar normen, vi ger dig möjligheten att välja. Vilket val vill du göra?

Vi vill ha ett samhälle där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. Där den enes frihet att dricka inte står över en annan persons frihet och rättighet att vara trygg på väg hem från krogen. Där jag kan gå och lägga mig på fredagskvällen utan att oroas över att någon överförfriskad människa bestämt sig för att bråka med min son eller trakassera min dotter på krogen.

Vi håller dörrarna öppna för människor som delar denna vision och gjort valet att leva nyktert, oavsett ideologisk tillhörighet. Du är välkommen!

 Johnny Mostacero

Ordförande IOGT-NTO

Av: , 2017-05-05

Kommentarer

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00