C plöjer väg för avskaffande av alkoholmonopolet

Johnny Mostacero, Förbundsordförande IOGT-NTO
Johnny Mostacero, Förbundsordförande IOGT-NTO

Systembolagets monopol på alkoholförsäljning har sedan inträdet i EU ifrågasatts av få men högljudda aktörer med varierande lågt stöd. Idag tycker 76 procent av befolkningen att Systembolaget ska finnas kvar*, men arbetet för att avskaffa detaljhandelsmonopolet fortsätter, om än genom förklädda förslag i form av gårdsförsäljning och olika varianter av licensförsäljning. Det senaste förslaget som kan skapa pyspunka för Systembolagets monopol tas upp på Centerpartiets stämma nu i helgen och innebär en grundläggande förändring av de lanthandlare som idag agerar ombud för Systembolaget.

Å ena sidan belyser Centerpartiet att en låg alkoholkonsumtion är bra för människors hälsa. De skriver också att ett avskaffande av detaljhandelsmonopolet skulle leda till ett ökat antal alkoholrelaterade dödsfall. Därför är det väldigt märkligt att det läggs ett förslag som de facto skulle innebära ett avskaffande av detaljhandelsmonopolet. De gör precis det som de säger måste undvikas.

Vid EU-inträdet tilläts Sverige av folkhälsoskäl få behålla detaljhandelsmonopolet. Under förutsättningen att Sveriges lagar i övrigt är konsekventa, icke-diskriminerande mot europeiska producenter och leverantörer och sammanhängande ur ett helhetsperspektiv.

Vad Centerpartiet föreslår är ”Att det ska bli enklare för lanthandlare att bli Systembolagsombud, genom möjligheten att vara lagerhållande ombud med Systembolagets priser som golv”.

Om en lanthandel börjar med ett lager av alkoholdrycker, och därmed får ett eget utbud, så är den butiken inte längre ett ombud utan en egen butik med ett eget sortiment. Då har vi inte längre ett detaljhandelsmonopol utan ytterligare en variant med licenserade butiker. Det skapar också en mängd frågor kring vad som faktiskt ska finnas i sortimentet. Ska varje lanthandel ha sitt eget sortiment blir det i realiteten omöjligt att säkerställa att det inte diskriminerar vissa producenter och leverantörer.

För landsbygdens skull vore det bättre om de politiska företrädare som har det ansvaret faktiskt lägger sin tid och sina resurser på insatser som är både genomförbara och som skulle göra skillnad på riktigt.

Johnny Mostacero
Förbundsordförande IOGT-NTO

*Källa

Av: Karin Berg, 2017-09-29

Kommentarer

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00