Christofer Fjellner, Emma har något att säga till dig.

Emma Persson, vår politiska assistent i EU har skrivit ett brev till Christofer Fjellner, Europaparlamentariker (M) angående hans blogginlägg kring alkoholstrategin i EU.

Emma-Persson2

Hej Christofer Fjellner!

Mitt namn är Emma Persson och jag arbetar på IOGT-NTO:s och UNF:s Brysselkontor. Jag har sett att du är aktiv i alkoholfrågan och har som enda svensk lagt ändringsförslag till resolutionen om en ny alkoholstrategi. Jag har också sett att du har skrivit ett blogginlägg om alkoholstrategin. Jag vill gärna kommentera en punkt.

Du skriver på din blogg att det kan vara bra att länderna har ett utbyte av erfarenheter om hur man bäst förhindrar rattfylleri, alkoholrelaterade skador och till exempel alkoholrelaterad brottslighet men att det inte finns något som pekar på att det arbetet blir bättre av att ledas från Bryssel.

Utvärderingen som Milieu har gjort på uppdrag av EU-kommissionens hälsoutskott, visar tvärtom att EU:s alkoholstrategi har lett till en förbättring av medlemsstaternas alkoholpolicys
(http://ec.europa.eu/health/alcohol/docs/report_assessment_eu_alcohol_strategy_2012_en.pdf).

  • 16 EU-länder har skapat eller uppgraderat sina nationella alkoholstrategier mellan 2006 och 2010
  •  I linje med EU:s rekommendationer hade 2010 hade alla utom två medlemsstater en maxgräns på 0,5 promille i blodet vid körning av motorfordon. 15 medlemsstater har lägre gränser än så för unga eller professionella/kommersiella chaufförer. 21 länder rapporterade att de hade stärkt dessa lagar mellan 2006 och 2010.
  • 15 medlemsländer har stärkt sina åldersgränser och andra restriktioner vad gäller tillgängligheten på alkohol mellan 2006 och 2010. Som ett resultat är 18-årsgränsen för att köpa alkohol inom EU på väg att bli norm.

Milieu skriver också i sin utvärdering att strategin har skapat en EU-bred plattform för att tackla alkoholproblemen, samt att nationella ansträngningar skulle ha varit svagare utan det kunskapsutbyte som alkoholstrategin har inneburit (s.30-31).

Med kunskap om hur viktigt alkoholstrategin har varit för att höja kunskapsnivån och ta fram alkoholpolicys i rätt riktning, hoppas vi på IOGT-NTO och Ungdomens Nykterhetsförbund att du kommer rösta för en stark alkoholstrategi.

Med vänliga hälsningar,

Emma Persson
Politisk assistent
IOGT-NTO/Ungdomens Nykterhetsförbund

*Den 31 mars röstar EU-parlamentets hälsoutskott om ett förslag till en ny alkoholstrategi. Sedan ursprungsförslaget presenterades den 29 januari har 360 ändringsförslag inkommit. Fjellner har som enda svensk lagt ändringsförslag samt offentligt kommenterat alkoholstrategin. Som suppleant i hälsoutskottet får han eventuellt rösta om förslaget den 31 mars.

Av: Samuel Somo, 2015-03-17

Kommentarer

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00