Debatt: Våga se barnen med missbrukande föräldrar

Av barn som vuxit upp med föräldrar som har missbruksproblem eller lider av psykisk sjukdom uppger 77 procent att de blivit utsatta för någon form av misshandel. Trygga vuxna kan bli en viktig motkraft i deras liv, skriver Mona Örjes förbundsordförande Junis, IOGT-NTO-rörelsens juniorförbund och Johnny Mostacero förbundsordförande IOGT-NTO i Dagens Arena.

”Att växa upp i missbruksmiljö är en så kallad riskfaktor för barn att fara illa även senare i livet. Risken kan däremot minska om det finns flera så kallade skyddsfaktorer.”

Läs hela artikeln  i Dagens Arena här

LÄNKAR

Läs vår rapport om alkohol och våld

 

Av: Karin Berg, 2018-07-03

Kommentarer

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00