Effektlös alkoholskattehöjning i regeringens höstbudget

I regeringens budgetproposition som presenteras nästa vecka kommer en skattehöjning på öl, vin och sprit att föreslås. IOGT-NTO välkomnar en höjning men menar att om det ska vara effektfullt så måste skatterna på alkohol höjas i en större omfattning och regelbundet på samma sätt som för tobak. Höga skatter på alkohol förordas från många håll och senast under Almedalsveckan i år sa Michele Cecchini från OECD att ett ökat pris på alkohol är avgörande för att minska både ekonomiska och sociala skador.

— Att minska alkoholens skador och kostnader på samhällsnivå görs bäst genom att minska den totala konsumtionen. Där är skatt ett av de viktigaste verktygen. Det fungerar på precis samma sätt som för tobak. Genom att regelbundet höja skatterna på cigaretter så har rökningen och dess skador minskat och vi behöver exakt samma strategi för alkoholen, säger Johnny Mostacero, förbundsordförande för IOGT-NTO.

De senaste åren har skatten på alkoholhaltiga drycker höjts vid några tillfällen. Trots det är realpriserna lägre idag än vad de var i anslutning till EU-inträdet. Det går tvärt emot rekommendationer som bland annat OECD ger. Vid ett besök i Sverige under Almedalsveckan i år sa OECD:s Head of Health Division, Michele Cecchini följande: ”OECD:s analyser visar tydligt att ett ökat pris på alkohol är avgörande för att minska både ekonomiska och sociala skador relaterade till alkohol”.

— OECD:s ståndpunkt är glasklar och regeringen borde lyssna. Höga skatter på alkohol är ett effektivt och bra sätt att minska konsumtionen och därmed skadorna. Vill regeringen få en faktisk effekt av sina skattehöjningar så måste de lägga dem på en högre nivå. Som det är nu missar de målet, säger Johnny Mostacero.

Av: Johnny Foglander, 2016-09-15

Kommentarer

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00