EU-Parlamentet uppmanar Kommissionen att ta fram en ny alkoholstrategi

EU-flagga

Den förra alkoholstrategin var menad att gälla mellan 2006-2012, men när den löpte ut så valde Kommissionen att inte ta fram en ny alkoholstrategi. Istället har Kommissionen hävdat att den förra alkoholstrategin fortfarande är giltig. Detta har väckt många reaktioner från olika håll, både från politiker, medlemsländer samt från intressegrupper, och alla var överens; EU behöver en ny alkoholstrategi.

Parlamentet har inte möjlighet att själva ta fram en alkoholstrategi men har möjlighet att uppmana Kommissionen att ta fram önskade dokument eller lagförslag som de anser behövs i EU genom så kallade resolutioner. Det är just detta som nu har skett; parlamentariker med olika partibeteckningar har gått ihop och skrivit ett förslag till resolution som handlar om att EU behöver en ny alkoholstrategi.

Deras förslag presenterades först för Parlamentets utskott för bland annat folkhälsofrågor, ENVI, där det efter en hel del ändringsförslag röstades igenom. Men för att resolutionsförslaget ska bli en resolution som framförs till Kommissionen så måste det röstas om i Plenum av en majoritet av de 751 parlamentarikerna.

Att resolutionsförslaget nu har röstats igenom i parlamentet är ett stort och viktigt steg för EU:s alkoholpolitik, det innebär att Parlamentet har identifierat frågan som viktig samt visat att alkohol inte är någon vanlig vara.

Få mer koll EU:s alkoholpolitik genom våra experter i Bryssel

Av: Samuel Somo, 2015-04-29

Kommentarer

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00