Flygfritt IOGT-NTO, ett av stegen mot hållbar utveckling

Klimatfrågan är viktigare än någonsin. IOGT-NTO vill på detta sätt gå i bräschen med att utveckla hållbara sätt att genomföra verksamhet i Sverige och internationellt.

Under 2020 kommer flygstopp att råda i IOGT-NTO:s verksamhet inom Sverige och övriga Europa. Från och med 2021 ska i princip inga flygresor inom Europa genomföras.

Att bekämpa klimatförändringarna är också ett av de 17 globala mål som ingår i Agenda 2030 för hållbar utveckling. Av dessa 17 hållbarhetsmål har alkohol konstaterats utgöra ett hinder för hela 13 delmål. Eftersom målen är integrerade och odelbara ser IOGT-NTO att det är nödvändigt att i sin verksamhet påverka förhållningssätt och beteenden på alla nivåer, inom samtliga delmål.

För 100 år sedan kämpade vi för rösträtten i Sverige, nu tar vi ansvar i denna ödesfråga och jag hoppas att fler följer efter, säger Johnny Mostacero, förbundsordförande för IOGT-NTO.

Alla samhällsaktörers delaktighet krävs för att klimatförändringarna ska kunna bekämpas och Agenda 2030 ska kunna genomföras.  IOGT-NTO uppmanar andra organisationer, myndigheter och företag att ansluta sig till omställningen för att minska  klimatpåverkan och bidra till en socialt, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling.

Här hittar du uttalande från IOGT-NTO:s kongress i sin helhet: Uttalande – ett flygfritt IOGT-NTO

Av: Karin Berg, 2019-07-01
IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00