Glädjande att regeringen föreslår höjd alkoholskatt till 2017

I dagens vårbudgetproposition framkom det att regeringen kommer föreslå en höjning av alkoholskatten i höstbudgeten. Förslaget är en procent på sprit och fyra procent på öl, vin och övriga alkoholdrycker. IOGT-NTO välkomnar förslaget och menar att det är en vinst både för folkhälsan och för statskassan.

— Det är väldigt glädjande att regeringen nu föreslår den här höjningen. En ökad alkoholskatt leder till en minskad alkoholkonsumtion och därmed färre skador, samtidigt som de ökade intäkterna gör att vi står bättre rustade för att ta hand om de som drabbas, säger Johnny Mostacero, förbundsordförande för IOGT-NTO.

En höjning av alkoholskatten bidrar till att minska den klyfta som finns mellan alkoholens kostnader och de intäkter som skatten genererar. 2014 gav alkoholskatten 12,8 miljarder kronor, samtidigt beräknas alkohol kosta 66 miljarder kronor per år.

— Precis som att tobaksskatten höjs kontinuerligt för att parera den ökade köpkraften och minska totalkonsumtionen så behöver alkoholskatten höjas regelbundet. Alla steg som regeringen tar för att minska den totala konsumtionen av alkohol, och därmed skadorna, är bra, säger Johnny Mostacero, förbundsordförande för IOGT-NTO.

Av: Johnny Foglander, 2016-04-13

Kommentarer

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00