Internationella kvinnodagen

8 mars är det den internationella kvinnodagen då ojämställdhet och kvinnors situation uppmärk- sammas. Vi har pratat med Gudrun Schyman, politiker och föredrags- hållare, om hur jämställdhet, alkohol och makt hänger ihop och hur beroendefrågor så gott som alltid saknar ett genusperspektiv.

Gudrun Schyman
Gudrun Schyman

Globalt pratar vi ofta om relationen mellan makt, våld och alkohol. Hur ser du på den relationen i ett svenskt perspektiv?

Många ser sambandet när det gäller andra länder. Här hemma är dessvärre många blinda för detsamma. Det gäller frågan om jämställdhet överhuvudtaget. Många är helt överens om att ska man komma tillrätta med fattigdomen i världen så ska man satsa på att stärka kvinnors självständighet och ekonomi. Märkligt nog gäller inte det här, i Sverige?! Det har att göra med att många har anammat en självbild som är falsk, den att vi redan kommit så långt, att det kanske till och med är klart här. Med jämställdheten alltså. Ser man det så vill man inte gärna tala om sådant som strider mot självbilden. Till exempel att de kontinentala spritvanor som saluförs med aggressiv marknadsföring faktiskt är ett problem och står i vägen för det samhällspolitiska målet jämställdhet. Det handlar om kön, makt, våld och sprit i en destruktiv cocktail!

Alkoholindustrin använder ofta jämställdhetsargument när man marknadsför nya produkter riktade mot kvinnor samtidigt som de alkoholrelaterade skadorna hos bland annat äldre kvinnor ökar. Hur ser du på det?

Alkoholindustrins företrädare är smarta i sin marknadsföring. De vet historien. Män tar sig en sup och är om en karl. Kvinnor ska vara nyktra nog för att kunna stötta mannen och skydda barnen. En full man möter förståelse. En full kvinna möter förakt. Så var det förr och så är det i hög grad fortfarande. Men eftersom vi vill bryta med gamla unkna könsroller så gör alkoholindustrin ett smart drag och utmålar kvinnors drickande som ett viktigt steg i riktning mot mer jämställdhet. Eget jobb, egen lön, eget liv, också på krogen. En fet bluff naturligtvis men många går på det. Tyvärr.

Du har lång erfarenhet av att jobba med feminism och missbruksfrågor, både separat och i ett sammanhang. Vad är ditt perspektiv på utvecklingen, går det åt rätt håll?

Beroendefrågorna saknar genusperspektiv i princip rakt igenom. Vid bemötande, i behandling och vid tillfrisknandets processer. Det saknas på socialbyråerna och på behandlingsinstitutionerna. Och i dagens slimmade, trimmade och närmast anorektiska organisationer så finns det inte plats för den kunskaps- och kompetensutveckling som skulle behövas. Det är mitt intryck. Jag tycker alla som arbetar med de här frågorna skulle säga ifrån. Kräva utbildning, helt enkelt!

Vad anser du är de största utmaningarna vi står inför kopplat till alkohol och jämställdhet?

Utmaningen är att så få vågar utmana alkoholindustrin. Spriten har starka företrädare, inte minst politiskt, både i Sverige och i Europa. Jag tycker vi borde lyfta de samhällsekonomiska konsekvenserna betydligt skarpare. I ställer för att fråga hur mycket sprit den ena och den andra tål borde vi på allvar ställa frågan om hur mycket sprit samhället tål. Kulturen och idrotten har redan blivit alkoholberoende. Vad är nästa verksamhet som ska säljas med sprit? Hur skulle vi istället kunna använda alla de pengar som idag går till spritens skadeverkningar bättre? Hur mycket skola, vård och omsorg skulle det inte bli? Debatten borde faktiskt nyktra till!

Till sist, hur kommer du tillbringa din 8:e mars?

På eftermiddagen kommer jag, tillsammans med en person från EXPO, ha en föreläsning i Göteborg om sambandet mellan rasism och antifeminism. Det är fackförbundet Vision som arrangerar. På kvällen ska jag delta i ett framtidsinriktat samtal om feminismen på Moriskan i Malmö.

Av: Henry Cohen, 2013-03-07

Kommentarer

2 kommentarer på “Internationella kvinnodagen”

 1. Ivan Trefny

  det kan finnas skiljaktigheter i hur man ser på saken, kvinnodagen som uttryck för respekt gentemot kvinnan, vi är knappast jämnstalda, såvida vi har olika biologiska funktioner i livet, sexåtskilnad utstrålar oundvikligen en hel spektrum skiljaktigheter både på man och kvinna, kvinna som snarare pragmatiker med horizontaltänkande, mera vital och målmedveteni livet, mannen som vertikaltänkande rationalist... och kanske idealist. Mot all trend vågar jag fortfarande påstå att kvinnan ska först och främst ta hand om barn i familjen, det är faktiskt naturligare än tvärtom. Förvärvsarbetande kvinna däremot en pragmatisk lösning som utmärkt passar i det moderna västerländska mönstret, vid vår samtida intensivt-teknologiska typ av samhälle oundvikligt.

  Nu till saken: en supande kvinna är verkligen en skam, inget annat, hur kan hon då uppfostra sina barn om hon själv först behöver uppfostras? (däremot med supande man ingen nåd, en ovärdig animal, spark i stjärten vore rättvis lösning för honom). Missbruk av vilka som helst gifter är alltid en förnedring av den mänskliga kreationen, samma sak med tobak.

  Alla slags missbruk alltså fel , så lång är vi överens, de kostar pengar både offret och samhället, borde bekämpas åt det allvarligaste - problemet dock ligger i att ingen gör det, förutom kanske Gudrun Schyman, JOGT eller VISIR, En rökfri generation. Synd, varför är vi inte ivriga allihopa att utvecklas, renas, åtsträva en inre förklarning? Faktiskt dåligt ställt med oss att de flesta är likgiltiga, fattar ingenting, vill inte... Här ligger pudels kärna för alla våra eventuella samhällsproblem!

  Nästa stora sanning: industrier som är effektivt inställda som profitbärande - vad som i och för sig vore rätt - dock fullständigt berövade nästan allt samhällsansvar... vad som är vår nästa katastrof, exakt samma problem gäller för tobakshelvete på jorden. Prata med dem. Skälla ut dem... sabba dem... ställa dem till åtlöje och allmän skam... och de är fortfarande osårbara - eftersom de sedan länge lyckades infiltrera makteliten och hela samhället därtill. Den enda lösning: individens stegvisa mognande, förmågan att ta problemet till sig. Genom publicitet. Genom att oavbrutet påmina och påmina. Genom att sjäv gå före som gott exempel, att själv vara, leva annorlunda. Den politiska lösningen kommer alltid att halka ett steg efter - se här demokratins fatala nackdel!

  KOmpetens utveckling åt personalen, dessutom för dyra pengar... skall man le eller bli ledsen? Vi Svenskar som behöver kurser men till vad som helst... som om det inte räckte med det sunda bondeförnunftet "supa-ska-du -inte-din-idiot-om-du-vill-komma-nånstans!" man eller kvinna - åtminstone här är det jämställt!

  För Gudrun Schyman som politiker kan jag knappast ha något hjärta av det simpla skälet att jag själv råkar vara antikomunist. Icke dess mindre är hon här nästan ensam om att säga väsentliga sanningar om alkohol och missbruk - och see problemet i sin hela fasansfulla nakenhet. Därför ros för Gudrun, hon har förtjänat den!

  Jo, och inte att förglömma: passa alla på att hjälpa förklara också tobaken för "persona non grata" i det mänskliga samhället: gå till och klicka för renare och hälsosammare värld!!

 2. Ivan Trefny

  gå in till upprop.nu/NUXP och klicka för renare o hälsosammare värld, har jag visst glömt!

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00