IOGT-NTO lämnar EAHF

IOGT-NTO beslutade sig nyligen för att lämna European Alcohol and Health Forum, EAHF. Forumet skapades med syftet att skapa en dialog kring alkoholfrågor på EU-nivå och vara ett stöd i att implementera den alkoholstrategi som EU-kommissionen tog fram 2006. Att flera organisationer nu lämnar EAHF är en följd av att forumet allt mer utvecklats till en plattform med fokus på CSR-insatser från alkoholindustrin istället för att fokusera på evidensbaserade metoder för att faktiskt minska och begränsa de alkoholrelaterade skadorna.

EU-flagga

– Forumet skulle varit en utmärkt plattform för organisationer och institutioner att dela med sig av framgångsrika politiska insatser runt om i Europa och sina kunskaper i arbetet mot alkoholens skadeverkningar. Hade det fungerat på det sättet skulle vi haft ett effektivt verktyg för att hjälpas åt med att minska de alkoholrelaterade skadorna, säger Simon Olsson, ordförande för Active – sobriety, friendship and peace, en av organisationerna som valt att lämna EAHF.

– Problemet är att alkoholindustrin och kommersiella intressen har setts som en del av EAHF och kunna varit med och påverka diskussioner och beslut. Efter flera års deltagande i forumet står det klart att från ett civilsamhällesperspektiv så har forumet inte lyckats producera tillräckliga resultat när det kommer till att minska de alkoholrelaterade skadorna. Med vårt beslut att lämna EAHF finns även en vädjan till EU-kommissionen att revidera EU:s alkoholstrategi och göra om strukturerna för EAHF.

Organisationerna som valt att lämna EAHF är IOGT-NTO, UNF och Active. Tidningen ”The Parliament” som följer politik på EU-nivå har skrivit om beslutet att lämna och en engelsk artikel finns att läsa på deras hemsida.

Av: Henry Cohen, 2013-11-07

Kommentarer

En kommentar på “IOGT-NTO lämnar EAHF”

  1. […] Alcohol and Health Forum, EAHF, då man ansåg att det gick för mycket på alkoholindustrins linje3 […]

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00