IOGT-NTO väljer Johnny Mostacero till ny förbundsordförande

Idag avslutades IOGT-NTO:s kongress i Lund och under eftermiddagen valdes Johnny Mostacero till ny förbundsordförande efter Anna Carlstedt, som i maj valdes till ordförande för Röda Korset.

Kongressen antog även ett kongressuttalande riktat till den svenska regeringen och grundar sig bland annat i OECD:s nya rapport kring alkoholens negativa effekter.

— Jag är laddad för att ta upp kampen och fortsätta driva på för att släcka ner alkoholreklamen. Jag ser också fram emot arbetet med att synliggöra och bryta alkoholnormen, säger Johnny Mostacero, nyvald förbundsordförande för IOGT-NTO.

— Som så många andra negativa normer skapar alkoholnormen begränsningar och hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv, säger Johnny Mostacero.

Kongressen antog även ett kongressuttalande med utgångspunkt i den nya rapport som OECD tagit fram kring de negativa effekterna av alkohol. Nedan följer ett utdrag från uttalandet. Hela uttalandet kan läsas på följande länk: Kongressuttalande 2015.

”Just nu pågår ett arbete i regeringen med att ta fram en ny svensk alkoholstrategi. Den bör ta sin utgångspunkt i OECD:s rapport och WHO:s alkoholstrategi för Europa. I båda dessa framhålls höjda skatter, begränsad tillgänglighet och restriktioner av marknadsföring av alkoholdrycker som effektiva åtgärder för att minska alkoholskadorna. Det är områden där Sverige kan göra mer och bli bättre.”

Den nya förbundsstyrelsen i sin helhet: 

Ordförande: Johnny Mostacero (nyval)
Vice ordförande: Andrine Winther (omval)
Kassör: Ulf Persson (omval)
Sekreterare: Josefine Larsson (nyval)
Studieledare: Jan Linde (omval)

Ledamöter:
Carl-Åke Andersson (omval)
Eva Blomqvist (nyval)
Lina Boberg (nyval)
Lena Borgs (nyval)
Hugo Hermansson (omval)
Oskar Jalkevik (nyval)
Lina Staav (nyval)
Erik Winnfors Wannberg (nyval)

Av: Samuel Somo, 2015-06-27

Kommentarer

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00