Konferensen Barn far illa 2.0

För alla dem som inte bara ser bristerna i livsvillkoren för våra barn utan vill göra något åt det är det nu dags att samlas. Därför anordnas konferensen Barn far illa 2.0 i Stockholm den 30 oktober 2012.

Du som kommer till konferensen kommer att ta del av flera visionerande samtal som både berör det personliga som det allmänna planet. Vad kan jag göra hemma i min där jag bor? Hur tänker och agerar vi för att ta oss an utmaningen? Vem lyssnar vi på för att se behoven som de verkligen är? Till vem berättar jag vad jag ser? Finns det plats för en eller flera idéburna verksamheter när det blir skarpt läge?

Under 2011 fick Barnombudsmannen (som också deltar på konferensen) ett regeringsuppdrag att lyssna till barn och unga som upplevt våld i nära relationer. Det handlade om barn och unga som upplevt fysiskt, psykiskt och hedersrelaterat våld samt sexuella övergrepp. En grupp barn och unga levde dessutom med skyddade personuppgifter. De berättar att de försökt signalera, ibland i flera år, men de vuxna har inte sett eller vågat agera.

Barnens berättelser ger en bild av hur verkligheten kan upplevas och bidrar till att identifiera viktiga utmaningar och brister.

Barn- och Äldreminister Maria Larsson deltar även hon på konferensen och har länge pläderat för en mångfald inom det sociala Sverige. Hon ser att LOV-tanken (LOV = Lagen om Valfrihet) nu är mogen för en genomlysning med tanke på ambitionen att lansera den i större skala.

Att LOV fått en så tydlig acceptans inom äldrevården innebär väl att den också skulle kunna användas för certifierade aktörer på idémässig grund på fler områden, typ ”Barn som far illa”?

– Ja, lagstiftningen är utformad just för att gälla lika för alla aktörer och samtidigt öka mångfalden. Alla bedöms efter samma kriterier, alla får samma ersättning. Det blir en kvalitetskonkurrens. Det ökar möjligheterna för verksamheter på idémässig grund som vi vet uppskattas av många. LOV kan användas för flertalet verksamheter på det sociala området men också inom hälso- och sjukvård, säger Maria Larsson.

Berätta lite om dina egna reflektioner om läget och möjligheten att ta viktiga steg framåt

– Mycket hänger på den kultur som enskilda aktörer, förmår skapa. När det gäller exempelvis ”barn som far illa” behövs fler aktörer som kan erbjuda tjänster. Det fordras att några går i bräschen! Lagen om valfrihetssystem har rönt ett mycket positivt intresse. 123 kommuner har infört valfrihetssystem på något område. Ytterligare ett 50-tal står i startgroparna. Nu är det dags att ta nästa steg. Vi har lämnat uppdrag till en särskild utredare att analysera effekterna av vad vi hittills åstadkommit med LOV-lagstiftningen och vad vi ytterligare kan uppnå. Vi skriver särskilt om vikten av att belysa möjligheterna för idéburna aktörer. Utredningsarbetet blir en viktig fortsättning på utvecklingen för att fler människor som behöver välfärdstjänster ska kunna välja en verksamhet de är nöjda med, fortsätter Maria Larsson

Mer information

För mer information om konferensen Barn far illa 2.0, program och anmälan, se vårt kalendarium.

 

Av: Henry Cohen, 2012-10-10

Kommentarer

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00