Lyckad värvarkonferens satte fokus på viktiga frågor

I helgen arrangerade IOGT-NTO sin första värvarkonferens för i år. Den ägde rum på Tollare folkhögskola i Nacka där totalt 30 värvare från hela landet deltog.

Syftet med konferensen var att öka samsynen, kompetensen samt skapa motivation och inspiration för värvning. Detta gjordes genom att föra samman personer som värvat under året och låta dem träffas och utbyta erfarenheter med varandra.

”Vi är mycket glada och stolta över att kunna erbjuda ett arrangemang som sätter IOGT-NTO:s värvningsarbete på agendan. Samtliga deltagare har visat ett starkt engagemang och intresse under helgens konferens vilket bådar gott för framtiden”, säger Malin Karlsson, verksamhetsutvecklare på IOGT-NTO.

Ett av passen under helgens konferens var en workshop kring vilka kompetenser som behövs och vad en som värvar för IOGT-NTO behöver veta om rörelsen för att kunna värva, samt hur de kan spela in solidaritet och demokrati i värvarsamtalet. Passet syftade också på att skapa en samsyn kring de förväntningar som finns på den som värvar och en större förståelse för allas ingångar i värvningen.

Nästa värvarutbildning sker i samband med kurs-kurshelger runt om i landet.

Av: , 2019-02-25
IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00