NSF:s förbundsmöte i Kristianstad

Den gångna helgen höll Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, NSF, förbundsmöte i Kristianstad. 130 ombud och ytterligare drygt 150 scouter fanns på plats för att diskutera förbundets framtid.

Inför årets förbundsmöte i Kristiandstad hade NSF fått in fler motioner än på länge. Många scouter var med och diskuterade på Åsiktstorgets två pass och flera ändrings- och tilläggsförslag lämnades in. När det blev dags för valberedningens frågestund samlades majoriteten av deltagarna för att lyssna och ställa frågor. Både förbundsstyrelsen och valberedningen fanns på plats för att svara på frågor om valberedningens motivering till sitt förslag samt frågor till sittande förbundsstyrelse om arbetet under året.

Eftersom NSF hade två kandidater till förbundsordförande genomfördes valet med sluten votering. Majoriteten av ombuden röstade på Fredrik Torberger som blev vald på ytterligare ett år. Delar av sittande förbundsstyrelse valde att avgå efter att valet av ordförande var klart, och det gjorde även en av valberedningens kandidater. Nomineringar till fyllnadval till såväl kassör som ledamot, samt nyval av ledamot inkom. Då det blev fler kandidater än platser till ledamöter i förbundsstyrelsen genomfördes ytterligare en sluten votering.

Voteringen resulterade i att NSF fick följande förbundsstyrelse:

  • Ordförande: Fredrik Torberger
  • Vice ordförande: Jonas Moberg
  • Kassör: Rolf Andersson
  • Sekreterare: Cecilia Hemming
  • Ledamöter: Daniel Krusevi, Erik Hansen, Rikard Eliasson, Anna Rapakko (fyllnadsval 1 år), Elisa Dahlqvist (omval 2 år), Anna Christensen (nyval 2 år) och Ellen Eklund (nyval 2 år).

Mer om NSF:s förbundsmöte hittar du på nsf.scout.se.

Förbundsmötet sändes direkt på nätet, sändningarna går att se i efterhand nedan.

Dag 1:

Dag 2:

Av: Henry Cohen, 2012-10-30

Kommentarer

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00