Ny rapport om alkoholens hälsomässiga och sociala effekter på äldre

En ny rapport från IOGT-NTO i samarbete med Svenska Läkaresällskapet, CERA vid Göteborgs universitet, Svensk Sjuksköterskeförening och Stiftelsen Ansvar för Framtiden visar att alkoholkonsumtionen och alkoholrelaterade skador bland äldre ökar.

Rapporten tar upp den ökade känsligheten för alkoholens effekter hos äldre, som i kombination med åldrandet ökar risken för sjukdomar och olyckor, även vid en relativt låg konsumtion.

”Ju äldre man är desto högre blir alkoholhalten i blodet av att dricka samma mängd alkohol. Detta kan förklara att risken för sjukdomar och olyckor ökar även av relativt små mängder alkohol,” säger Sven Andreasson, professor i socialmedicin, Karolinska Institutet.

Rapporten visar även att det finns en påtaglig ökning av riskbruk bland 75-åringar. Mellan 1977 och 2006 ökade andelen äldre kvinnor med ett riskbruk från 1 till 10 procent. För äldre män ökade siffran från 19 till 27 procent.

” Det är viktigt att synliggöra alkoholens hälsomässiga och sociala effekter på äldre eftersom levnadsvanor på äldre dar i hög grad påverkar risken för sjuklighet,” avslutar Sven Andreasson.

Rapporten presenterar alkoholpolitiska åtgärder och lyfter nationella initiativ som syftar på en sänkning av alkoholkonsumtionen.

Rapporten går att ladda ned i sin helhet: iogt.se/pressrum/forskningsrapport/

Av: , 2019-02-21
IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00