Nytt förslag till nya grundsatser ute för diskussion

Medlemmar, grupper av medlemmar och föreningar är varmt välkomna att delta i processen med att ta fram nya grundsatser för IOGT-NTO-rörelsen.

Grundsatser

Våra Grundsatser och program är våra grundläggande ideologiska dokument och formulerar grunden för vår organisation och hela vår gemensamma IOGT-NTO-rörelse.

Arbetet med att ta fram nya grundsatser har nu kommit en bit på vägen och ett andra förslag är färdigt. Förslaget går ut på att skapa en ny paragraf 2 i stadgarna för samtliga organisationer inom IOGT-NTO-rörelsen.

Du hittar förslaget på http://grundsatser.dusten.se/?page_id=37. Gå in på sidan, läs igenom förslaget och ge oss och arbetsgruppen för nya grundsatser din åsikt.

Förslaget går att diskutera i en dryg vecka och kommer sedan att sammanfattas i ett förslag till riksstyrelsen/förbundsstyrelserna inför styrelsemötena i november.

Av: Henry Cohen, 2012-10-22

Kommentarer

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00