OECD lyfter fyra åtgärder som skulle minska alkoholskadorna i samhället

Se filmen som på tre minuter beskriver varför och hur vi kan minska skadorna som uppstår av alkoholkonsumtion.

OECDbild till hemsida

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har gjort en rapport där de närmare studerat sambanden mellan alkoholkonsumtionen och skadorna i samhället. De tittar också på hur alkoholkonsumtionen utvecklats och vad det leder till.

I en kort film på tre minuter lyfts det bland annat upp att alkohol orsakar fler dödsfall  än HIV/AIDS, våld och tuberkulos gemensamt.

De lyfter även fyra åtgärder som skulle begränsa skadorna på individen och samhället markant. Kolla vilka i filmen.

 

Av: Samuel Somo, 2015-06-02

Kommentarer

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00