Rådaprojektet gav nyanlända större gemenskap och ökad trygghet

IOGT-NTO i Råda är en av de föreningar som satsar mest för att integrera flyktingar under 2016. Nyckeln till framgång? Lokalt engagemang och att vilja bidra till ett bättre samhälle.

Initiativtagaren Anna-Greta Johansson, aktiv inom IOGT-NTO Råda sedan många år, poängterar att det är viktigt att visa engagemang för människor som befinner sig på flykt världen över, framförallt barn och unga.

Det har varit ett privilegium att f jobba med detta. Solidaritet är en av IOGT-NTO:s tre grundsatser. Därför är vi mycket stolta och glada över projektet och att vi kunde göra deras vardag lite bättre och förbereda dem för ett liv i Sverige om de får uppehållstillstånd.

Vill du läsa mer om Rådaprojektet kan du ladda ner en pdf med deras berättelse här.

Av: Karin Berg, 2017-03-20

Kommentarer

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00