Regeringens förslag till ANDT-strategi är ett stort misslyckande

Avsnittet som behandlar alkohol i den ANDT-strategi som regeringen nyligen presenterade är ett misslyckande. Precis som både Liberalerna och Vänsterpartiet så ser IOGT-NTO stora brister i förslaget och menar att flera viktiga åtgärder saknas helt.

— Det här kan inte kallas något annat än ett misslyckande. Både WHO och Världsbanken varit tydliga med vilka åtgärder som krävs för att sänka totalkonsumtionen och därmed minska alkoholens skadeverkningar. Att regeringen inte baserar ANDT-strategin på expertis och kunskap är obegripligt, säger Johnny Mostacero, förbundsordförande för IOGT-NTO.

Den förra regeringen tog bland annat bort målet om att totalkonsumtionen av alkohol ska minska. Det har den nuvarande regeringen inte förändrat, samtidigt som strategin inte speglar de åtgärder som expertis och tunga institutioner som WHO och Världsbanken lyfter fram – högre pris, minskad tillgänglighet och reklamförbud/begränsningar av reklamen. Både Liberalerna och Vänsterpartiet har lagt motioner om att komplettera strategin med åtgärder som ligger mer i linje med det som WHO och Världsbanken lyfter.

— Det känns väldigt tryggt att både Vänsterpartiet och Liberalerna lyfter viktiga åtgärder i sina motioner, som att använda totalkonsumtionsmodellen och att agera mot näthandeln med alkohol. Det är åtgärder som krävs för att upprätthålla en fungerande alkoholpolitik, säger Johnny Mostacero.

Av: Samuel Somo, 2016-02-29

Kommentarer

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00