IOGT-NTO Remissyttrande 5 maj 2014

IOGT-NTO har skickat in sitt remissyttrande till Finansdepartementet gällande vissa skattefrågor rörande 2015.

Kort utdrag från vårt remissyttrande

Det är positivt att Finansdepartementet i promemorian motiverar förslaget med att främja folkhälsan och minska alkoholens skadeverkningar och att departementet konstaterar att problemen minskar då priset stiger. Det är också positivt att promemorian hänvisar till att detta är en del av regeringens arbete för främjandet av förbättrad folkhälsa. Det vore positivt om regeringens alkoholpolitik var konsekvent och också genomförde andra åtgärder på det alkoholpolitiska området för att uppnå detta, till exempel införde ett förbud mot alkoholreklam och sponsring från alkoholföretag, liksom införde Alkohollagsutredningens förslag om förbud mot kommersiell förmedling av alkohol för att säkerställa och skydda Systembolagets monopol.

 

Ladda hem vårt yttrande i sin helhet
IOGT-NTO remissvar Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2015

Av: Samuel Somo, 2014-05-06

Kommentarer

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00