Riksdagen bör rädda regeringens misslyckade ANDT-strategi

Idag kommer socialutskottet behandla regeringens förslag till ny ANDT-strategi – en samlad strategi för alkohol, narkotika, doping och tobak. IOGT-NTO kräver flera förändringar och förbättringar av strategin. IOGT-NTO är särskilt kritiska mot att regeringen inte tagit med målet om att totalkonsumtionen av alkohol ska minska, trots att det finns tydliga bevis för att alkoholens skadeverkningar hänger ihop med totalkonsumtionen.

— Det är allvarligt att regeringen i det här fallet går rakt emot den globala folkhälsopolitiken. När både WHO och FN lyfter vikten av att mäta totalkonsumtionen av alkohol så går regeringen åt motsatt håll och undviker att ta med totalkonsumtionen som ett mätbart mål. Det är anmärkningsvärt, säger Johnny Mostacero, förbundsordförande för IOGT-NTO.

Under förra året tillsatte regeringen en kommission för jämlik hälsa och det finns ett tydligt mål att minska hälsoklyftorna i samhället.

— Alkoholens negativa hälsoeffekter spelar en stor roll i arbetet för att uppnå en jämlik hälsa och en god folkhälsa. Utan en effektiv och kompetent ANDT-strategi riskerar regeringen att sätta krokben för de egna målen, säger Johnny Mostacero.

Av: Johnny Foglander, 2016-05-24

Kommentarer

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00