IOGT-NTO globalt

Alkohol är ett globalt utvecklingshinder och därför arbetar vi inte bara i Sverige utan stödjer även människor och organisationer i till ett bättre liv genom IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete.

III_Annons_Accent_3-2011_B_webb2

IOGT-NTO bedriver tillsammans med de övriga förbunden i IOGT-NTO-rörelsen (Ungdomens Nykterhetsförbund, IOGT-NTO:s Juniorförbund samt Nykterhetsrörelsens Scoutförbund) ett utvecklingssamarbete fördelat på sex program i Östafrika, Syd- och Sydostasien, Centraleuropa och Sverige. Fokus ligger på minska skadorna av alkohol genom att minska konsumtionen. Vägen dit är att stärka civilsamhällets kompetens kring alkoholpolitik och förbättra lagstiftning kring utbud, tillgänglighet, pris och alkoholreklam.

Vi samarbetar med lokala organisationer och människor på plats i länderna eftersom de bäst kan identifiera behoven och se till att insatserna blir hållbara. Insatserna sträcker sig från forskning och opinionsarbete till lokala sociala projekt i städer och på landsbygden. Det kan handla om stöd till barn vars föräldrar missbrukar eller till gräsrotsprojekt som syftar till att reglera alkoholkonsumtionen i en by.

För att läsa mer om alkohol som utvecklingshinder eller hur vi arbetar med det besök gärna IOGT-NTO-rörelsens internationella arbetes hemsida: www.global.iogt.se

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00